380 druhů, které nikdo neznal. Vědci popsali organismy ve Velkém Mekongu

4 měsíce starý 13

Hrozba nad ekologickým rájem

„Oblast Mekongu je celosvětově významným místem biologické rozmanitosti, zároveň ale čelí velkému množství hrozeb,“ uvedla Nilanga Jayasingheová z WWF. „Je proto velmi důležité, abychom i nadále investovali do ochrany a zachování přírody, aby tyto nádherné druhy nezmizely dříve, než se o jejich existenci vůbec dozvíme.“

Vzhledem k tomu, že mnoha druhům už hrozí vyhynutí v důsledku lidské činnosti, WWF vyzývá vlády v této oblasti, aby zvýšily ochranu těchto vzácných tvorů a jejich stanovišť.

Jak zachránit ekosystém

WWF spolupracuje s vládami, neziskovými organizacemi, komunitami a dalšími partnery v pěti zemích, které tvoří ekosystém Velkého Mekongu a snaží se společně vytvářet strategie určené k ochraně těchto druhů a jejich prostředí.

Zdroj