Aby zabránily ochraně Moravské Amazonie, najaly Lesy ČR na pár dní experta, jehož erudici odborníci zpochybňují

3 měsíce starý 23
Soutok Moravy a Dyje je nejen v Česku, ale i celé střední Evropě výjimečně cennou přírodní oblastí. Takzvaná Moravská Amazonie je propletená hustou sítí říčních meandrů a skýtá úkryt pro řadu vzácných živočichů. V jedné části dosud nechráněných...
Zdroj