Advokáti nezahájí řízení s Kovářovou kvůli jejím výrokům o sexu a manželství

6 měsíce starý 26

foto Ilustrační foto - Závěrečný den druhého kola voleb do třetiny Senátu v obvodu 7 - Plzeň-město. Zvítězila advokátka Daniela Kovářová (NK), 1. října 2022 Štěnovice. Slavit bude v rodinném kruhu.

Praha - Česká advokátní komora (ČAK) nezahájí kárné řízení s nezávislou senátorkou Danielou Kovářovou kvůli jejím výrokům o povinném sexu manželů. Všech osm podnětů stěžovatelů a stěžovatelek vyhodnotila kontrolní rada komory jako nedůvodné, odpověděla dnes na dotaz ČTK mluvčí stavovského sdružení Iva Chaloupková. Kovářová veřejně vyjádřila názor, že "pokud je hlavním účelem manželství založení rodiny a děti, mají manželé povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti".

"Podněty byly shledány nedůvodnými a proti dotyčné advokátce kárné řízení tedy zahájeno nebylo, o čemž byli stěžovatelé v těchto dnech komorou vyrozuměni," uvedla mluvčí. Rada míní, že výroky nenaplňují zákonné znaky kárného provinění podle zákona o advokacii.

Chaloupková doplnila, že ČAK obdržela stížnosti v souvislosti s vystoupením Kovářové na celostátní konferenci gynekologické sexuologie a s jejím následným příspěvkem na facebooku z loňského října. "Stěžovatelé ve svých podáních upozorňovali, že podle jejich názoru advokátka svými výroky (o manželství a sexu) porušila povinnosti dané advokátům zákonem o advokacii a etickým kodexem," uvedla Chaloupková.

Zákon o advokacii definuje kárné provinění jako "závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností" stanovených advokátovi zákonem nebo stavovským předpisem. Nejmírnějšími sankcemi za kárné provinění jsou napomenutí a veřejné napomenutí, uložit lze například také pokutu.

Bývalá ministryně spravedlnosti za ODS Kovářová je prezidentkou Unie rodinných advokátů, kterou založila. Na svém webu uvádí, že její specializací jsou vztahy. Ve svém životopise dále píše, že od října 2018 s komorou úzce spolupracuje na vzdělávání advokátů. V orgánech ČAK se angažovala i v minulosti, působila tam mimo jiné jako šéfka odboru výchovy a vzdělávání.

K jejím výrokům o manželství a sexu se dříve vyjádřila i Unie advokátů. Uvedla, že se s myšlenkou Kovářové neztotožňuje, a vyjádřila názor, že na manželský svazek nelze pohlížet pouze jako na svazek vznikající za účelem zplození potomstva - a to i s ohledem na to, že řada manželských párů má s početím potomka problém. "Unie advokátů také upozorňuje na nebezpečí, které může z tohoto pojetí manželství vzniknout. Již opakovaně - a v různých náboženstvích - dospěly některé náboženské proudy k názoru, že sex je možno provozovat pouze za účelem zplození potomka," upozornil spolek. Přesto ale vyjádřil přesvědčení, že kárné stíhání Kovářové není namístě, protože "tyto názory mají být předmětem diskuse".

Zdroj