Advokáti ze stejné adresy zastupují Malinu i její nespokojené klienty

6 měsíce starý 21

V insolvenci Energetického Holdingu Malina budou vzhledem k velkému množství klientů hrát klíčovou roli advokáti, kteří je budou zastupovat. Proto by věřitelé Maliny měli dbát na pečlivý výběr svých právníků.

Důležitou úlohu budou mít advokáti už od samého počátku. Zákazníci s nedodanou fotovoltaikou či tepelným čerpadlem by s nimi měli konzultovat své pohledávky, aby měli jistotu, že je podávají správně.

Z návrhu dlužníka na zahájení insolvenčního řízení vyplývá, že společnost Malina právně zastupuje advokát Michal Hora. Holding na svém webu uvádí také seznam některých advokátů, kteří už klienty Maliny zastupují. A mezi nimi figuruje také H.H. Legal Heleny Horové, matky Michala Hory. Kromě rodinného pouta pojí oba advokáty také společná adresa.

Advokát má podle zákona o advokacii povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb, pokud ve stejné či související věci již poskytl právní služby jinému subjektu, jehož zájmy jsou v rozporu. „Tuto povinnost zákon rozšiřuje na advokáty, kteří mohou mít o téže nebo související věci informace z důvodu společného výkonu advokacie,“ říká mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková.

„Jakýkoliv svůj střet zájmů s jakoukoliv jinou advokátní kanceláří kategoricky vylučuji. Insolvenční řízení je ze své podstaty veřejné a transparentní,“ uvedl Hora.

Střet zájmů odmítá i Horová s tím, že je zcela nezávislá a zastupuje nižší desítky klientů společnosti Malina. „Věřitelé se na mne obrátili s důvěrou a před podáním insolvenčního návrhu. Já jsem komunikovala s kanceláří Mgr. Hory, který je skutečně můj syn, ale každý máme svoji kancelář a své klienty,“ sdělila Horová.

„Na naší adrese jsou ještě další advokáti, kteří mají samostatné kanceláře a v Energetickém Holdingu Malina nezastupují,“ dodala.

„Mým cílem je zajistit, aby moji klienti dostali maximální možný výtěžek. To je cílem advokátů, které Energetický Holding Malina zveřejnil na svých stránkách. Ten seznam se bude určitě rozšiřovat, jak budou advokáti s právními zástupci Energetického Holdingu Malina komunikovat,“ popisuje Horová.

Holding Malina na zaslané otázky do vydání článku nereagoval, výběr advokátních kanceláří vysvětluje firma na webu právě tím, že již část jejích klientů zastupují. „Tyto advokátní kanceláře / advokáti poskytují poradenství v oblasti insolvenčního práva, avizují kapacity, a to jak časové, tak odborné k administraci přihlášky do insolvenčního řízení,“ píše Malina.

Horová v minulosti působila též jako významná insolvenční správkyně. Kvůli trestnímu stíhání v kauze Pražských služeb ale o oprávnění k činnosti správkyně přišla. Předloni byla v této kauze pravomocně odsouzená k tříletému podmínečnému trestu.

Případu Malina se mimo jiné věnuje i advokátní kancelář Kubica Partners, která hájí její klienty a její jméno Malina ve svém seznamu také zmiňuje. Stejná skupina zastupovala i padlou investiční společnost WCA, přičemž její spolupracující advokátka podle Seznam Zpráv v kauze zastupovala stranu věřitelů, i když z pozice vlastní kanceláře, která však sídlí na stejné adrese jako Kubica Partners.

Kromě advokátních kanceláří Kubica Partners a H.H. Legal, která patří Horové, Malina uvádí sedm dalších advokátů či kanceláří.

Podle analytika Nadačního fondu proti korupci z Pirátské strany Janusze Konieczneho by si měli věřitelé Maliny dát pozor na to, kým se nechávají zastupovat.

„Právník by měl být zcela nezávislý na společnosti Malina a samozřejmě odborníkem v oblasti insolvenčního práva. Společnost Malina v podstatě doporučuje klientům konkrétní právníky, což je v principu špatně,“ myslí si.

Doporučení právníků třetí stranou je však z pohledu České advokátní komory možné. „Dokonce je v praxi obvyklé. Každý příjemce takového doporučení by si měl ovšem sám vyhodnotit, kdo mu advokáta doporučuje, z toho pohledu, zda nemůže mít opačný zájem,“ říká Chaloupková.

Podle komory je však zpravidla nepřípustné, když stejný advokát zastupuje dlužníka a věřitele současně ve stejném řízení. Každý případ je však třeba posoudit individuálně. „O tom, zda v konkrétní věci advokát porušil povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb a dopustil se tak kárného provinění, pak mohou rozhodnout závazným způsobem pouze kárné orgány České advokátní komory,“ dodává Chaloupková.

Dva měsíce na přihlášení pohledávek

„Je zkrátka nešťastné, že paní Horová zastupuje věřitele společnosti Malina a její syn sídlící na stejné adrese zastupuje společnost Malina. Volba vhodného právníka je velmi důležitá například v situaci, kdy by byl vytvořen prozatímní a pak samozřejmě řádný věřitelský výbor. Řešení prosazované společností Malina rozhodně nemusí sledovat zájmy věřitelů,“ upozorňuje Konieczny, který na možný střet zájmů upozornil.

Firma Malina v pátek podala návrh na insolvenci s žádostí o reorganizaci společnosti. Městský soud v Praze v úterý zahájil insolvenční řízení, následně padne rozhodnutí o úpadku společnosti.

Rozhodnutí o insolvenci Energetického Holdingu Malina by měl soud vydat v následujících dnech. Od data vydání budou mít klienti dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. To je možné prostřednictvím předtištěného formuláře, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Čím dříve se podle právníků klienti přihlásí ke svým pohledávkám, tím lépe. K pozdě podaným žádostem se totiž nepřihlíží.

„EH Malina potom připraví ve lhůtě stanovené soudem reorganizační plán, o kterém rozhodne schůze všech věřitelů. Budou to tedy především zákazníci, kteří rozhodnou o dalším postupu EH Malina a o tom, zda bude úpadek řešen reorganizací, která by měla zajistit dodělání všech zakázek a stabilizaci společnosti,“ říká o případu Hora.

Zdroj