Agrofert natahuje klíčové rozhodnutí o dotaci, ministerstvo ho poslouchá

3 měsíce starý 7

Závěry auditorů Evropské komise, že je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů a skupina Agrofert kvůli tomu nemá nárok na dotace, jsou konečné. A také závazné pro české úřady, které evropské peníze rozdělují.

Agrofert však odmítá kapitulovat a o peníze z EU dál usiluje s pomocí právníků.

Seznam Zprávám se podařilo poodhalit detaily sledovaného sporu, který se týká oprávněnosti dotace pro jeho dceřinou firmu Primagra. Konečné rozhodnutí o tomto projektu může být určující i pro dotační žádosti ostatních podniků ze skupiny.

Z dokumentů, které redakce získala, vyplývá, že Ministerstvo průmyslu a obchodu přistoupilo na podněty právní zástupkyně Primagry a nejméně dvakrát připravené rozhodnutí odložilo.

Důsledkem toho je, že finální verdikt o dotaci nepadl ani tři a půl měsíce poté, co vypršela soudem nařízená lhůta.

Původně přitom právě firma Primagra usilovala o to, aby ministerstvo o dotaci rozhodlo pokud možno rychle. Když úředníci s konečným verdiktem otáleli, společnost kvůli tomu ministerstvo zažalovala.

U soudu společnost formálně uspěla, podle rozsudku Městského soudu v Praze z 5. října loňského roku mělo ministerstvo o dotaci rozhodnout do šedesáti dnů.

Z pohledu Primagry byl ale problém v odůvodnění rozsudku. Podle něj se ministerstvo má při rozhodování držet závěrů auditu Evropské komise, a tudíž neproplácet firmám z Agrofertu požadované peníze.

Po vydání rozsudku Primagra jako by otočila – ačkoli se díky soudu mohla dočkat kýženého rozhodnutí, začali její právníci napadat postup ministerstva. A protože ministerští úředníci na její podněty přistoupili, celý proces rozhodování se vícekrát oddálil.

Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Seznam Zprávy

List náměstka ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy, kterým úřad v prosinci 2020 ustoupil námitkám právní zástupkyně firmy Primagra a vzal si dva měsíce na doplnění spisu.

Firmu zastupuje právnička Sylvie Sobolová z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Ministerstvo průmyslu nejprve 4. prosince vyhovělo žádosti Sobolové o prodloužení lhůty, ve které se měla Primagra vyjádřit k podkladům, na jejichž základě chtěli úředníci rozhodnout.

Den před vypršením prodloužené lhůty, 10. prosince, pak advokátka poslala ministerstvu rozbor, v němž zkritizovala úředníky za vedení dotačního spisu a tvrdila, že na základě shromážděných podkladů není možné o dotaci rozhodnout.

Ministerstvo Sobolové ustoupilo a dalo si dva měsíce na to, aby spis doplnilo.

„Protože chceme, aby náš postup bez nejmenších pochyb byl v souladu s povinnostmi plynoucími ze správního řádu a zároveň byla zachována bez nejmenších pochyb všechna práva účastníka řízení, rádi bychom v následujících dvou měsících doplnili spis a následně umožnili účastníku řízení znovu se vyjádřit k podkladům rozhodnutí,“ napsal právničce 17. prosince náměstek ministra Marian Piecha, který vede Sekci fondů EU.

Jaké dokumenty ministerstvo na podnět advokátky Sobolové doplňovalo, není jasné. Úřad poskytl na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím jen část korespondence.

Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Seznam Zprávy

Výzva Ministerstva průmyslu a obchodu z 5. března, aby se Primagra vyjádřila k podkladům pro rozhodnutí.

Shromažďování podkladů se každopádně protáhlo. Až 5. března totiž ministerstvo zástupkyni Primagry napodruhé vyzvalo, aby se vyjádřila k podkladům pro rozhodnutí, a to do deseti dnů.

Rozhodnutí však ani poté nepadlo. Termín se znovu odsunul, s největší pravděpodobností opět z podnětu právničky Sobolové.

Aktuálně se rozhodnutí úředníků očekává během dubna. „Dle nám v tuto chvíli známých informací by pravděpodobně k rozhodnutí mělo dojít v horizontu jednoho měsíce,“ uvedl na dotaz Seznam Zpráv Marek Vošahlík z tiskového odboru ministerstva.

Advokátka Sobolová na dotaz Seznam Zpráv uvedla, že je vázána mlčenlivostí a nebude se k věci vyjadřovat. Postup nechtěl vysvětlit ani Agrofert. „Detaily probíhajících řízení ze zásady nekomentujeme,“ uvedl mluvčí skupiny Karel Hanzelka.

Tento týden Seznam Zprávy informovaly, že kontroloři z Auditního orgánu Ministerstva financí ve své poslední zprávě upozornili na benevolentní postup Ministerstva průmyslu při rozhodování o dotacích pro Agrofert a zmínili přitom i Primagru.

Tito auditoři, kteří spolupracují s Evropskou komisí, loni prověřovali rozdělování dotací v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, pod který spadá i požadovaná sporná dotace pro Primagru. Ministerstvu průmyslu, jež tento program spravuje, vytkli, že neuplatňuje důsledně závěry Bruselu o střetu zájmů Andreje Babiše. Ministerstvo podle nich musí všechny žádosti o dotace od firem z Agrofertu úplně vyškrtnout z administrace.

Zdroj