AI a kryptoměny jako hlavní příčiny dvojnásobného růstu spotřeby energie datových center

před 5 měsíce 81

V aktuálním kontextu technologického rozvoje se rýsuje alarmující trend: podle zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) je předpokládané zdvojnásobení spotřeby elektřiny datovými centry do roku 2026. Hlavními hnacími silami tohoto nárůstu jsou rostoucí aplikace umělé inteligence (AI) a expanze kryptoměn.

Datová centra, klíčová infrastruktura pro správu a ukládání digitálních dat, jako jsou e-maily, fotografie a další soubory, stále více vyžadují energii pro specifické účely. Patří sem těžba Bitcoinu a jiných kryptoměn a výpočetně náročné procesy spojené s trénováním AI systémů. Těžba kryptoměn, která zahrnuje výpočetní procesy pro ověření transakcí a udržení bezpečnosti blockchain sítí, se stává významným spotřebitelem energie.

Obsah obrázku mrak, obloha, mrakodrap, venku

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 1 – Midjourney V6: Sustainable future

V roce 2022 kryptoměny s AI pokryly 2 % spotřeby celosvětové energie

V roce 2022 byla celková spotřeba elektřiny datovými centry, včetně aktivit spojených s AI a kryptoměnami, odhadována na přibližně 460 terawatthodin (TWh), což představuje zhruba 2 % celosvětové poptávky po elektřině. Jenom těžba kryptoměn odpovídala spotřebě 110 TWh. Pokud se tento trend udrží, předpokládá se, že do roku 2026 celková spotřeba vystoupí na 1,050 TWh, což je množství srovnatelné s celkovou spotřebou elektrické energie ve státech jako Švédsko nebo Německo.

Spojené státy, které disponují největším počtem datových center na světě a jsou lídrem v oblasti těžby Bitcoinu, očekávají růst spotřeby elektrické energie těmito centry z 4 % na 6 % celkové poptávky v zemi do roku 2026.

Problém se zastaralými sítěmi v Londýně a Textu

Výzvou je rostoucí energetická náročnost těchto center, která vyvíjí tlak na elektrické sítě ve velkých městech a regionech, například v Londýně nebo Texasu. Těžba kryptoměn zde způsobuje zvýšenou zátěž na již tak přetížené a zastaralé elektrické systémy.

A graph showsgrowing global electricity demand from data centers, AI, and cryptocurrencies between 2019 and 2026. In 2019, demand was roughly 300 TWh of electricity. By 2026, the graph shows electricity demand rising to more than 1,000 TWh.

Obrázek 2 – The Verge: rostoucí spotřeba energie

Přibližně 40 % energie spotřebované datovými centry je vynaloženo na chlazení počítačového vybavení, což je klíčový aspekt jejich provozu. Přidání umělé inteligence do této rovnice pak ještě více zvyšuje energetické požadavky. Například provoz vyhledávače Google by v plně integrovaném AI scénáři mohl spotřebovat až desetkrát více energie.

Důraz na udržitelnost

V oblasti kryptoměn se předpokládá, že poptávka po elektřině vzroste do roku 2026 o 40 %. Příkladem úspěšného snížení energetické stopy je kryptoměna Ethereum, která díky přechodu na energeticky efektivnější metodu validace transakcí snížila svou spotřebu energie o více než 99 %. Naproti tomu Bitcoin tento přístup odmítá.

IEA sice předpovídá urychlený růst obnovitelných zdrojů energie, které by měly do roku 2025 předstihnout uhlí a generovat více než třetinu světové elektřiny, ale tento růst nemusí být dostatečný pro řešení všech problémů spojených s rostoucími energetickými nároky nových datových center. Nadměrný nárůst poptávky po elektrické energii by mohl předstihnout tempo rozvoje obnovitelných zdrojů.

Shrnutí

  • Spotřeba elektřiny datovými centry se do roku 2026 pravděpodobně zdvojnásobí kvůli rostoucímu využívání AI a kryptoměn – očekává se hodnota kolem 1,050 TWh srovnatelná se spotřebou zemí jako Švédsko či Německo.
  • Datová centra a související technologie v roce 2022 spotřebovala 2 % globální poptávky po elektřině.
  • Výzvy v energetické síti a tlak na obnovitelné zdroje jsou klíčové problémy spojené s růstem datových center.
  • Efektivní využití energie a rozvoj obnovitelných zdrojů jsou nezbytné pro řešení rostoucích energetických potřeb datových center.

Zdroj:

  • Calma, J. (2024, January 24). Ai and crypto mining are driving up data centers’ energy use. The Verge. https://www.theverge.com/2024/1/24/24049047/data-center-ai-crypto-bitcoin-mining-electricity-report-iea?ref=futuretools.io 

Článek AI a kryptoměny jako hlavní příčiny dvojnásobného růstu spotřeby energie datových center se nejdříve objevil na Ainovinky.cz.

Přečtěte celý článek