Akademie vizuálního umění ocenila především Viktora Pivovarova

4 měsíce starý 33

foto Malíř Viktor Pivovarov se stal ve druhém ročníku Cen České akademie vizuálního umění Umělcem roku, byl uveden do Síně slávy a jeho výstava Moskevská gotika se stala výstavou roku 2021, 31. října 2022, Praha.

Praha - Výstavou roku 2021 se podle hlasování České akademie vizuálního umění stala přehlídka Viktor Pivovarov: Moskevská gotika, která se konala v Národní galerii Praha. Viktor Pivovarov se stal také umělcem roku a jedna z kurátorek výstavy a umělcova dcera Máša Černá Pivovarovová dostala cenu za publikaci roku za Pivovarovovu monografii. Akademie dnes při setkání v Uměleckoprůmyslovém muzeu Pivovarova uvedla i do své Síně slávy.

Do té při druhém ročníku nových cen v oblasti výtvarného umění vstoupili rovněž umělci Magdalena Jetelová, Milan Kunc a Jiří Sopko a teoretici umění a kurátoři Jaromír Zemina a in memoriam Jiří Ševčík.

Objevem roku akademici zvolili mladého umělce Matouše Hášu za jeho příspěvek na výstavě Nadějné vyhlídky, která se konala v Centru současného umění DOX. Háša, který studoval figurální sochařství na pražské AVU, se inspiruje tvaroslovím klasických sochařů, svým skulpturám ale dává některé atributy současného světa.

V kategorii kurátor/kritik roku akademie vybrala Radka Wohlmutha a institucí roku se stala Alšova jihočeská galerie. Ta loni pořádala mimo jiné hojně navštívenou výstavu ruské avantgardy.

Pivovarovova výstava Moskevská gotika se konala loni půl roku ve Veletržním paláci. Představila jeho tvorbu od prací vytvořených v rámci neoficiální umělecké scény v Moskvě 70. let až po současnou tvorbu v Praze.

Viktor Pivovarov se narodil v Moskvě v roce 1937 a od roku 1982 žije v Praze. Je pokládán za jednoho z čelných představitelů takzvané Moskevské konceptuální školy, jejíž členové ve svých pracích reflektovali vliv ideologie na sovětský životní styl. Vedle dříve neoficiálních a dnes světově uznávaných moskevských umělců, například Erika Bulatova, Ilji Kabakova či Eduarda Štejberga, se řadí ke členům skupiny Šretěnskij Bulvar. Umělcovými zásadními tématy jsou samota, erotika, vazba na literaturu a propojení každodenní všednosti s velkými filozofickými myšlenkami.

České akademie vizuálního umění vznikla v září roku 2020, kdy v době pandemie především apelovala na vládu, aby otevřela soukromé galerie postižené protipandemickými opatřeními. Loni poprvé udílela své ceny, jimiž chce oceňovat vynikající osobnosti české výtvarné scény a propagovat současné české výtvarné umění. Jejími členy jsou umělci i všichni další, kdo se podílejí na provozu umění, tedy kurátoři, historici umění, autoři textů, galeristé, sběratelé, vydavatelé publikací o umění či obchodníci s uměním.

Zdroj