Aktuální opatření: Špatná epidemická situace a přetížené nemocnice. Opatření ještě zpřísnila

1 měsíc starý 10
Ilustrační foto

Ilustrační foto

• 

ZDROJ: profimedia

Česká republika se aktuálně nachází v pátém stupni PES. Opatření ale byla ještě zpřísněna a několik přibylo. Přehled aktuálních opatření vlády v boji proti koronaviru.

Aktulální situace

Od 1. března platí nová přísná opatření, kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic. Lidé musí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb. Vláda také schválila povinné testování ve firmách. Do 12. března musejí otestovat všechny lidi podniky s více než 250 zaměstnanci, do 15. března firmy nad 50. Zpřísnila se rovněž pravidla pro zakrytí nosu a úst. V Česku od soboty platí nový nouzový stav, trvat má do 28. března.

Aktuální opatření

Kde nosit roušky a omezení pohybu

 • Lidé nesmí opouštět území okresu, kde mají hlášený trvalý pobyt nebo bydliště. Okres mohou opustit pouze při cestě do práce, k lékaři nebo k zajištění péče o děti, zvířata či příbuzné, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu atd. Na dodržování opatření bude dohlížet policie a armáda. Kontroly mají být v prvním týdnu namátkové a řešené spíše domluvou. Od druhého týdne budou kontroly přísnější.
 • Pro cestu do práce mimo okres je třeba mít potvrzení od změstnavatele. Pro cestu k lékaři nebo na úřad je třeba mít čestné prohlášení. Na nákup mimo okres cestovat nelze.
 • Nejsou povoleny návštěvy příbuzných. Výjimkou je pouze zajištění péče o osobu blízkou nebo zajištění nezbytných potřeb.
 • Pobyt na vlastní chatě či chalupě je povolen. Musíte zde ale zůstat po celé tři týdny. Pobyt je povolen pouze členům domácnosti.
 • Zdravotní procházky do přírody a sport lze absolvovat pouze na území obce kde máte trvalý pobyt nebo bydliště.
 • Zákaz nočního vycházení patí od 21:00 do 05:00. Výjimku tvoří cesta do zaměstnání, neodkladné cesty a venčení psů do 500 metrů od domu. 
 • V rámci dne klade vláda apel na omezení kontaktu s jinými osobami než členy domácnosti. Na veřejných místech se mohou lidé setkávat pouze ve dvou, dodržovat dvoumetrový odstup a mít nasazenou ochranu dýchacích cest.
 • Zaměstnavatelům je doporučeno využít možnosti home office pro své zaměstnance.
 • Platí povinnost nošení respirátorů nebo nanoroušek a speciálních šátků při pohybu a pobytu mimo bydliště. Ochranné pomůcky úst a nosu musí splňovat všechny technické předpisy a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 procent. To jsou například nejznámější typy respirátorů FFP2 a KN95. Povolené jsou i zdravotnické obličejové masky nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC.
 • Respirátory nebo obdobné  prostředky pro ochranu dýchacích cest jsou povinné uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování. Povinnost platí i mimo zastavěné území na místech, kde se na jednom místě a ve stejný čas nachází alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.
 • Respirátory nebo nanoroušky či speciální šátky jsou povinné v obchodecn, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo na letištích. Povinnost platí v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích, zastávkách a čekárnách. V motorvých vozidlech povinnost platí pouze tehdy, pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti.
 • Minimálně chyrurgické roušky musí nopsit i děti od 2 do 15 let.

 • Zaměstnavatel musí na pracovišti poskytnmout všem zaměstnancům respirátory nebo podobnou dostatečnou ochranu po dobu celé pracovní směny. 
 • Ve zvlášetních případech může při výuce použít učitel nebo žák místo respirátoru štít. Musí ale dodžet odstup dva metry.
 • Roušky nemusí nosit děti ve školkách nebo dětských skupinách, děti na internátě nebo v domově mládeže, děti do dvou let. Roušky nemusí nosit ani klienti a pacienti sociálních služeb, zaměstnanci, kteří pracují sami na jednom místě, lidé pracující ve vysokých teplotách. Náležitou ochranu dýchacích cest nemusí nosit ani soudci, přísedící, státní zástupci, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby.

Ubytovací služby

 • Ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků.
 • Lidé mohou vyrazit jen do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich ale mohou pouze členové jedné domácnosti.
 • Ubytovat se můžou osoby s nařízenou karanténou nebo cizinci, kteří nemají jiné místo pobytu na území České republiky

Hory, sport a lázně

 • Provoz všech venkovních sportovišť je zakázán (hřiště, posilovny, kluziště, kurty atd.) 
 • Provoz všech vnitřních sportovišť je zakázán (tělocvičny, kurty, ringy, herny atd.)
 • Detská hřiště mohou být otevřena, vláda ale doporučuje jejich uzavření.
 • Lanovky a vleky mohou využívat jen složky integrovaného záchranného systému. Lyžařské areály zůstávají zavřeny.
 • Probíhat mohou pouze profesionální sportovní soutěže bez diváků a jen ve specifickém režimu. Amatérské soutěže jsou zastaveny.
 • Bazény a wellness centra jsou uzavřeny. Výjimku mají zdravotnická zařízení.
 • Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtů pacientů na pokojích.
 • Lázeňská a rehabilitační péče je omezena. Lze poskytovat pouze lázeňskou péči, která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Obchody, restaurace a služby

 • Obecně mohou být otevřeny jen obchody a služby, které poskytují základní servis. Patří sem prodejny potravin, lékárny, drogerie, trafiky, optiky, květinářství, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv a zahrádkářských a domácích potřeby.
 • Služby jako holičství, kadeřnictví, pedikúra nebo manikura, zůstávají nadale zavřeny.
 • Nově zavřely prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, prodejny textilního materiálu, galanterie, autoservisy a prodejny náhradních dílů,  zverimexy, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, provozovny oprav a údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, zámečnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem
 • V nákupních centrech je umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.V neděli a ve státní svátek zavřeno. Provoz dětských koutků je zakázán a platí zákaz poskytování bezplatné Wi-Fi.
 • V maloobchodě je umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.V neděli a ve státní svátek zavřeno.
 • Všechny obchody musí mít omezen sortiment pouze na základní potřeby (potraviny, drogerie, kosmetika, lékárenské zboží atd.)
 • Restaurace, hospody a kavárny musí být zavřeny. Prodej je možný pouze přes výdejní okénko. Je zakázán prodej alkoholu ke konzumaci na místě.
 • Zakázán je i prodej na tržištích.

Školy a školky

 • Mateřské školy jsou zavřeny.
 • Speciální školy jsou zavřeny.
 • Distanční výuka se týká všech žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vysokých škol.
 • Školy v přírodě jsou zakázány.
 • Otevřené mohou zůstat pouze školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému

Kultura, pohřby a svatby

 • Divadla, kina, koncertní sály a další kulturní zařízení jsou uzavřena. Probíhat mohou zkoušky, platí zde organizační a režimová opatření. 
 • Galerie, muzea a kulturní památky jsou zavřeny.
 • Svatby se mohou konat pouze do počtu účastníků 15 osob.
 • Pohřby se mohou konat pouze do počtu účastníků 15 osob.
 • Na bohoslužbách je třeba dodržovat rozestupy, naplněna může být pouze kapacita 10 % a platí zákaz hromadného zpěvu.

Autor: var, vaj, fry

EUR 26,15 26,25
USD 21,65 21,79
GBP 30,21 30,37
Zdroj