Alarmující zjištění vědců: Odhalili vážný následek covidu, ohroženější jsou ženy

před 2 měsíce 64

Výzkumníci z CDC zkoumali elektronické zdravotní záznamy více než 4 500 pacientů s potvrzeným virem covid-19, kteří jej prodělali v období od února 2020 do února 2021. Sledovali je po dobu v průměru 11,4 měsíce a jejich zdravotní údaje porovnávali s detaily více než devíti tisíc pacientů bez covidu-19 s podobnými symptomy.

ČTĚTE TAKÉ: Čínští vědci „vytvořili“ koronavirus se stoprocentní smrtností. Šílené, nechápou experti

Tým zjistil, že únava se objevila u devíti procent pacientů s covidem, informuje ABC News. Míra nových případů únavy byla 10,2 na 100 osoboroků a míra nových případů chronické únavy 1,8 na 100 osoboroků. Osoboroky jsou typem měření, které stanovuje frekvenci výskytu onemocnění.

Studie zjistila, že se čísla mezi oběma zkoumanými skupinami značně liší. Na covid pozitivně testovaní pacienti byli únavou ohroženi o 68 procent více. Měli také 4,3krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich ve sledovaném období vyvine chronická únava.

Pacienti s koronavirem, u kterých se objevila únava, měli také větší pravděpodobnost hospitalizace či úmrtí. Přes 25 procent pacientů s covidem-19 a únavou bylo ve sledovaném období hospitalizováno více než jednou ve srovnání s 13,6 procenty pacientů bez únavy. Během sledovaného období také zemřelo 5,3 procenta infikovaných s únavou ve srovnání s 2,3 procenty pacientů bez únavy.

Únava po infekci Covid-19 častěji postihovala ženy, starší osoby a ty, kteří měli další zdravotní potíže jako například cukrovku či chronické plicní onemocnění. V rozvoji únavy nebyly zjištěny žádné výrazné rasové nebo etnické rozdíly.

MOHLO VÁM UNIKNOUT: Covid vyřadil Olgu z běžného života, komunikuje pomocí papírků. Teď jí svitla naděje

Přečtěte celý článek