Amazon Prime Video nebude podporovat Dolby Vision a Dolby Atmos v předplatném s reklamou

před 1 týden 32
https://images.unsplash.com/photo-1560169897-fc0cdbdfa4d5?q=80&w=2072&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Společnost Amazon začala 29. ledna předplatitelům služby Prime Video vkládat reklamy do sledovaných filmů.

The post Amazon Prime Video nebude podporovat Dolby Vision a Dolby Atmos v předplatném s reklamou first appeared on oTechnice.cz.

Přečtěte celý článek