Austrálie vyzývá k hromadné likvidaci klokanů

6 měsíce starý 24

Pro cizince je klokan okamžitě rozpoznatelným symbolem australské divočiny. Uvnitř země toto původní zvíře ale představuje velké problémy. Klokani totiž mají populační cyklus „vzestupu a pádu“, což může vést k jejich náhlému nárůstu i o desítky milionů kusů. To právě teď hrozí, informoval server CBS News.

Například ve státě Victoria tito ikoničtí vačnatci působí nemalé škody na zemědělské půdě a majetku. Představují nebezpečí i pro lidi. Jejich přílišný výskyt ale ohrožuje i samotná zvířata. Není pro ně poté tolik potravy a mnoho z nich hyne hlady.

Přesně to se stalo už v letech 2016 a 2017, kdy podle vládních údajů se na území Austrálie vyskytovalo téměř 45 milionů klokanů. To je přibližně dvojnásobek počtu lidí, uvádí BBC.

Dennis King, výkonný pracovník Australské asociace klokaního průmyslu, řekl agentuře AFP, že podle něj by se země mohla brzy dočkat další podobné situace. Minulý populační boom byl nejspíše způsoben silnými dešti, které napomohly zvýšenému růstu vegetace. Současné podnební podmínky by tak podle Kinga umožnily opětovné přemnožení.

„Tři roky La Niny by mohly během dalších několika let znamenat velký přírůstek klokanů,“ řekl. „Cyklus rozmnožování se tímto skutečně zrychluje.“

Podle jeho odhadů by se mohlo jednat o ještě vážnější situaci než v roce 2017. Tvrdí, že by populace klokanů mohla dosáhnout až 60 milionů kusů. Navíc po období dešťů vždy přichází i silná sucha, což znamená, že se zvířata nedokážou uživit.

„Při posledním suchu jsme odhadovali, že v některých oblastech uhynulo 80 nebo 90 procent klokanů,“ řekla agentuře AFP ekoložka Katherine Mosebyová. „Umírají hlady - chodí na veřejné toalety a jedí toaletní papír, nebo leží na silnici a hladoví, zatímco se jejich mladí snaží nakrmit.“

Aby se zabránilo masivnímu hladovění zvířat, navrhuje Mosebyová jedinou věc: zastřelit je.

„Udrží to jejich počet na nízké úrovni, takže když nastane sucho, nebudeme mít tyto problémy,“ řekla agentuře AFP. „Kdybychom je vnímali jako zdroj a hospodařili s nimi tímto způsobem, nedocházelo by ke katastrofickým úhynům, které vidíme.“

„Krutost by byla nic nedělat“

V současné době se jako metody udržování populace používají kontrola plodnosti nebo oplocování, píše server RTL. Podle vlády státu Victoria jsou ale ve skutečnosti méně humánní a účinné. Kontrola plodnosti podle místní vlády vyžaduje odchyt zvířat a riskování jejich dobrých životních podmínek. Navíc funguje pouze při kontrole populace na malých územích. Oplocení naproti tomu také ohrožuje kvalitní životní podmínky a jeho instalace a údržba je velmi nákladná.

„Odstřel je považován za nejúčinnější a nejhumánnější metodu kontroly klokanů, protože zvířata rychle hynou a rychle se tak snižuje jejich počet,“ uvedla vláda státu Victoria v dokumentu o kontrole populace klokanů z roku 2017 a dodala, že odstřel za účelem udržení počtu se provádí podle národních standardů.

Klokani jsou v zemi chráněni, ale země povoluje komerční odlov. Při něm se zvířata zabíjejí v malém množství a prodávají se z nich produkty po celém světě. Podle Australské asociace klokaního průmyslu je komerční lov povolen v šesti z osmi australských států a teritorií. Jedná se navíc o oblasti s velkým počtem divoce žijících klokanů.

„Komerční lov je přísně regulován a monitorován, aby se zajistilo dodržování standardů ochrany přírody, dobrých životních podmínek zvířat a zdraví a bezpečnosti,“ uvádí sdružení. „Vlády jednotlivých států vypracovávají jedinečné plány managementu klokanů, které chrání klokany, měří jejich populace, stanovují hranice pro odlov, popisují, jak bude regulován, a zajišťují, aby nebyl škodlivý pro zvířata ani jejich ekosystémy.“

Zatímco mnozí považují tuto snahu za velmi potřebné řešení, někteří říkají, že jde o „masakr“.

„Často se tvrdí, že klokani jsou stříleni proto, že konkurují pasoucím se zvířatům - ale toto masové vybíjení je čistě a jednoduše komerčním zabíjením australských divokých zvířat. V roce 2019 bylo pro komerční průmysl zabito 1,57 milionu klokanů,“ uvedla organizace Animals Australia na začátku letošního roku s odkazem na federální údaje. Ty rovněž ukazují, že v tomto roce byla celková populace klokanů více než 42,5 milionu.

George Wilson, přední výzkumník v oblasti managementu klokanů, řekl agentuře AFP, že sice chápe záměr organizace, ale ukončení vybíjení by jim v dlouhodobém horizontu jen „přitížilo“.

„Říkají, že je to neetické, ale neetické je nechat je umřít hlady,“ řekl. „Krutost by byla nic ohledně toho nedělat.“

S tím souhlasí i Mosebyová. „Snažit se zastavit lov pro jejich kůži nebo maso nebude mít žádný přínos pro kvalitu života,“ řekla.

Zdroj