Automobily, textil, ocelárny i investice. Válka tvrdě dopadá i na české firmy v Rusku

4 měsíce starý 33

Ruská agrese na Ukrajině má negativní důsledky i pro firmy podnikající na ruském území. Některé firmy se tak stahují z východního trhu a jiné omezují svou výrobu. Další pak s napětím očekávají, jestli například vůbec dostanou suroviny ke zpracování. Ruská invaze tak ohrožuje i společnosti působící v České republice. Dokládá to analýza Hospodářské komory, kterou poskytla deníku Echo24. Z ní také vyplývá, že ohrožené jsou zejména ocelárny, chemický průmysl, ale také i textilní průmysl. Vážné následky má i pro český letecký průmysl.

Na ruském trhu působila řada osvědčených českých firem dlouhá léta. Patří mezi ně zejména Škoda Auto, Zetor, výrobce zabezpečovací techniky Jablotron či pivovary Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen nebo Budějovický Budvar. Největší automobilka v České republice Škoda Auto už dříve uvedla, že přerušila svou výrobu v obou svých závodech V Nižném Novgorodu a Kaluze a pozastavila vývoz vozidel na ruské území.

Pro automobilku se jedná o velký zásah, protože ruský trh je pro Škodu Auto jeden z nejvýznamnějších. V minulém roce bylo pro ni druhým největším trhem. Celkově Škoda prodala 90 400 svých vozů. Automobilový průmysl je však ohrožený kvůli ruské invazi i na území České republiky. Hrozí totiž, že se nebudou dovážet základní suroviny jak z Ruska, tak i z Ukrajiny. To se týká například drahých kovů nebo kabelů, které jsou produkovány na Ukrajině. Netýká se to jenom Škody Auto. Problémy hlásí i výrobci Volkswagen, BMW nebo Porsche.

Analýza Hospodářské komory uvádí, že problémy se netýkají jen automobilového průmyslu. Kvůli narušení dodavatelsko-odběratelských řetězů je totiž problém hned v několika odvětvích. Navíc potíže pro některé firmy mohou přijít až se zpožděním. Pro ocelářský průmysl je tak dle komory největší hrozbou, že přijde přerušení dodávek železné rudy z Ukrajiny. Odtud totiž pochází 80 až 90 procent rudy spotřebované na tuzemském trhu.

„Dopady budou na downstream sektory, včetně stavebnictví. To přispěje k růstu inflace a k zesílení makroekonomických rizik. Dopad může být takový, že firmy budou nuceny omezit či dokonce přerušit výrobu. To může přinést negativní dopady v sociální oblasti,“ uvádí mluvčí komory Miroslav Diro k problémům ocelářského průmyslu.

V oblasti chemického průmyslu nemá Česká republika dostatečné kapacity pro alternativní dlouhodobé zásobování ropou a plynem při výpadku dodávek z Ruska. Pokud by došlo k omezení přenosu těchto komodit, tak by se musela omezovat výroba a to by se týkalo i navazujících odvětví.

Komora navíc upozorňuje, že v současné době se firmy potýkají s vysokým nárůstem cen energií a to se projevuje v konkurenceschopnosti. Ruské výrobky totiž vyrábějí při extrémně nízkých cenách plynu a tedy náklady na výrobu jsou velmi nízké. To se týká hnojiv, močoviny nebo methanolu. „Tyto ruské společnosti tak dosahují masivních zisků na úkor evropských konkurentů v důsledku strukturálního narušení hospodářské soutěže. Výsledkem omezení výroby hnojiv budou nižší výnosy zemědělských komodit v zemích Evropské unie, které se promítnou do vyšších cen potravin a větší závislosti Evropské unie na dovozu potravin, kdy dovozy z Ukrajiny a Ruska budou nejisté,“ uvádí analýza.

Kromě chemického a ocelářského průmyslu se s problémy potýká také dřevozpracující a nábytkářský průmysl, textilní průmysl i strojírenský průmysl. Ohroženy jsou také investice v Rusku, Ukrajině či Bělorusku. „S ohledem na to, že Rusko provedlo již některé kroky, které lze považovat za praktické zabavení majetku západních subjektů jako případ leasingu letadel, jsou i české firmy vystaveny těmto rizikům. Řada firem pak již ohlásila částečné nebo trvalé stažení se z ruského trhu,“ řekl Diro.


Zdroj