Babiš v opozici uvolní dotace pro Agrofert, jako prezident by unikl stíhání

3 měsíce starý 22

Článek si také můžete pustit v audioverzi.

Výsledky sněmovních voleb napovídají, že se premiér Andrej Babiš přesune se svým hnutím ANO do opozice. Na premiérské funkci Babišovi nepochybně záleží, odchodem z vlády však pomůže svým firmám. Přestane se na něj totiž vztahovat omezení zákona o střetu zájmů.

Jako „pouhý“ poslanec se Andrej Babiš bude moci znovu stát přímým vlastníkem skupiny Agrofert a dalších firem, které byl nucen převést do svěřenských fondů.

Ještě důležitější je, že jeho společnostem odpadne zákaz čerpání evropských dotací a účasti na veřejných zakázkách. Omezení totiž platí jenom pro členy vlády a vedoucí státních úřadů.

„Pokud Andrej Babiš nebude členem vlády, pak se na jeho firmy tato omezení nebudou vztahovat,“ potvrdil Seznam Zprávám právník Lukáš Kraus ze sdružení Rekonstrukce státu.

Poslanec může firmy nejen vlastnit, ale jeho společnostem také zůstává nárok na dotace i na veřejné zakázky.

Jediný problém by měl Andrej Babiš s vlastnictvím vydavatelství Mafra a dalších médií. Ustanovení, podle kterého veřejný funkcionář nesmí být provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem novin, se týká i poslanců.

Výsledky voleb – podle krajů

Agrofert by nepřišel o dotace a zakázky ani v případě, kdyby se nynější premiér rozhodl případně kandidovat v prezidentských volbách a zvítězil.

„Zákon o střetu zájmů se na prezidenta republiky nevztahuje a ani se na něj nikdy v minulosti nevztahoval,“ uvedl na dotaz Seznam Zpráv Jiří Kapras, šéf odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti.

Fakt, že se zákon o střetu zájmů na prezidenta nevztahuje, také znamená, že by Babiš nemusel předkládat majetková přiznání.

Střet zájmů prezidenta neupravuje ani Ústava nebo jiné předpisy. Hlava státu by však měla obecně upřednostňovat veřejný zájem před osobním. Ve slibu se prezident zavazuje, že bude zastávat úřad „v zájmu všeho lidu“.

„Naplňování závazku obsaženého ve slibu však není možné vůči prezidentovi republiky žádným způsobem právně vymáhat,“ připomněl Jiří Kapras.

Výjimkou je velezrada nebo hrubé porušení Ústavy, které však posuzuje Ústavní soud až po schválení třípětinovou většinou v obou komorách Parlamentu.

Úspěch v prezidentské volbě by Babišovi přinesl i další důležitý bonus. Vyhnul by se možnému postihu v kauze Čapí hnízdo nebo za jiné případné prohřešky.

Podle Ústavy nelze prezidenta po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

Prezidenta je možné stíhat za trestné činy, kterých se prezident dopustil během výkonu své funkce, avšak až po skončení mandátu. Prezident je navíc odpovědný jen za trestné činy, které nejsou spojené s výkonem jeho funkce.

Odborníci připomínají, že i po předpokládaném odchodu Babiše z vlády bude muset Česko dál plnit požadavky Evropské komise ohledně střetu zájmů. Právě audit Babišova poměru k Agrofertu vyústil v důrazné požadavky Bruselu, aby české úřady hlídaly střet zájmů přísněji.

„Třebaže Andrej Babiš již nebude ve vládě, je třeba, aby nová vláda udělala maximum pro odstranění pochybností o ovládnutí státu soukromými zájmy. Je třeba nastavit konkrétní kontrolní mechanismy, které by eliminovaly střet zájmů a zamezily toky veřejných peněz netransparentním strukturám,“ uvedl právník Kraus z Rekonstrukce státu.

Zdroj