Banky navzdory slibům o nulové spotřebě stále investují velké prostředky do fosilních paliv - studie

4 měsíce starý 14

17. 1. 2023


Finanční instituce, které se přihlásily k iniciativě GFANZ, byly obviněny, že jednají jako "klimatičtí žháři".
 

Výzkum ukázal, že banky a finanční instituce, které se zavázaly k nulové čisté spotřebě, stále investují velké prostředky do fosilních paliv, což vede k obvinění, že se chovají jako "klimatičtí žháři".

Iniciativu Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) zahájil bývalý guvernér Bank of England Mark Carney jako jeden z hlavních úspěchů Spojeného království při pořádání klimatického summitu OSN Cop26 v Glasgow v roce 2021.

Velká Británie se na konferenci Cop26 pochlubila, že se ke GFANZ přihlásilo 450 organizací ze 45 zemí s aktivy v hodnotě více než 130 bilionů dolarů, aby své investice sladily s cílem omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C oproti předindustriální úrovni.

Podle údajů, které shromáždila organizace  Reclaim Finance, však její členové od té doby vložili stovky miliard do fosilních paliv.

GFANZ se skládá z mnoha menších uskupení, která po svých členech požadují, aby snížili svou expozici vůči fosilním palivům. Podle Reclaim Finance však nejméně 56 největších bank sdružených v uskupení NZBA (Net Zero Banking Alliance) poskytlo 102 společnostem využívajícím fosilní paliva 270 miliard dolarů na jejich expanzi, a to prostřednictvím 134 úvěrů a 215 upisovacích smluv.

Paddy McCully, hlavní analytik společnosti Reclaim Finance, uvedl:  "Členové GFANZ jednají jako klimatičtí žháři. Zavázali se, že dosáhnou čisté nuly, ale pokračují v poskytování stovek miliard dolarů  developerům fosilních paliv. GFANZ a její členské aliance budou důvěryhodné teprve tehdy, až zvýší svou aktivitu a budou trvat na tom, aby jejich členové pomohli rychle ukončit éru expanze uhlí, ropy a fosilního plynu."

Společnosti GFANZ se také nedokážou zbavit fosilních paliv. V seskupení správců aktiv s nulovou čistou hodnotou (NZAM), které je další součástí GFANZ, vlastnilo podle zprávy zveřejněné v úterý minulý rok 58 největších členů aktiva v hodnotě nejméně 847 miliard dolarů ve více než 200 společnostech využívajících fosilní paliva.

Zpráva rovněž zjistila, že jen málo členů GFANZ zavedlo neprůstřelné investiční politiky, které by jim zabránily financovat nové projekty v oblasti fosilních paliv, přestože všichni mají přesunout svá portfolia tak, aby byla v souladu s cílem 1,5 °C, potvrzeným na konferenci Cop26.

Lucie Pinsonová, výkonná ředitelka a zakladatelka organizace Reclaim Finance, obvinila alianci z greenwashingu. "Pro většinu bank a investorů [zapojených do GFANZ], kteří navzdory svým vysoce postaveným závazkům k uhlíkové neutralitě nadále bez omezení podporují developery využívající fosilní paliva, je to běžný byznys," uvedla. "Jejich greenwashing je o to škodlivější, že zpochybňuje upřímnost všech čistě nulových závazků a podkopává úsilí těch, kteří skutečně jednají pro klima."

Jednou z největších bank zapojených do GFANZ je HSBC, která minulý měsíc oznámila omezení financování těžby ropy a plynu. Podle zprávy Reclaim Finance však od svého vstupu do uskupení GFANZ v dubnu 2021 schválila 58 transakcí v hodnotě 12 miliard dolarů v kapitálu pro developery využívající fosilní paliva.

Mluvčí banky HSBC řekl, že fosilní paliva budou po přechodnou dobu pravděpodobně stále nezbytná. "Zásadní zpráva Mezinárodní energetické agentury Net Zero 2050 nastiňuje, že řádný přechod vyžaduje pokračující financování a investice do stávajících ropných a plynových polí, aby byla zachována potřebná produkce a bezpečnost dodávek - přičemž úroveň financování v roce 2020 by měla být zachována do roku 2030 a poté by měla klesnout na polovinu."

Reclaim Finance však upozornil, že IEA také jasně uvedla, že pokud má svět zůstat v limitu 1,5 °C oteplení, tedy nad úrovní před průmyslovou revolucí, nemůže dojít k žádnému novému rozvoji fosilních paliv. Ve zprávě označila za developery fosilních paliv ty, kteří se zabývají rozšiřováním svých aktiv, jako jsou nové vrty a nová těžba.

Podle zprávy je LGIM největší britskou společností v iniciativě NZAM, přesto v září držela aktiva ve fosilních developerských společnostech v hodnotě nejméně 13 miliard dolarů.

Zdroj