Baxa seznámí vládu se záměrem koupit za 4,5 milionu korun středověkou madonu

1 měsíc starý 25

foto Ilustrační foto - Ministr kultury Martin Baxa.

Praha - Ministr kultury Martin Baxa (ODS) bude ve středu vládu informovat o záměru Národní galerie Praha (NGP) koupit středověkou plastiku Madona na andělském trůnu z Havraně, jejíž autorství odborníci připisují Mistru Bečovské madony a která pochází zřejmě z 60. let 14. století. ČTK to sdělila Iva Awwadová z tiskového odboru MK.

Ze soukromého majetku nabízená dřevořezba je podle ministerstva mimořádně cenným bohemikem a představuje polohu, která po zrestaurování výrazně obohatí dlouhodobou expozici středověkého umění Čechy a střední Evropa 1200-1550 v Klášteře sv. Anežky České.

"V sochařské tvorbě je fond NGP v období vlády Karla IV. zastoupen velmi skromně, přičemž jde o stěžejní období české státnosti, kterou ztělesňuje právě vláda Karla IV.," stojí v předkládací zprávě.

Zadavatelem této veřejné zakázky je NGP, zakázku hodlá zadat v jednacím řízení bez uveřejnění, neboť předmětem veřejné zakázky je nákup jedinečného uměleckého díla. Ministerstvo podle dřívějších informací počítá s cenou 4,5 milionu korun, nákup by se měl financovat z ministerského programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ISO) a z rozpočtu NGP.

O soše odborníci mluví jako o Madoně na andělském trůnu z Havraně nebo Madoně s muzicírujícími anděly. Po formální stránce Madona z Havraně podle ministerstva vykazuje blízkou, pravděpodobně dílenskou příbuznost s díly spojovanými v odborné literatuře s Mistrem Bečovské madony. Mistr Bečovské madony je hypotetický dílenský provoz, který mohl tvořit v Praze, a to v blízkosti císařského a arcibiskupského dvora. Zákazníci, objednávající sochy z této dílny, patřili k blízkým a významným dvořanům Karla IV.

Madona na andělském trůnu z Havraně je socha trůnící Madony s Ježíškem, sedícím na jejím levém kolenu. Představuje Pannu Marii, původně korunovanou královnu nebes, podpíranou ze stran dvojicí muzicírujících andělů. Pod jejíma nohama je třetí andělská postava, která vytváří svými křídly podstavec Mariiných nohou. Tím je dotvořen ikonografický celek, inscenující nanebevzetí Panny Marie a oslavu tohoto aktu na nebesích. Socha je vysoká 95 centimetrů a vyřezána je pravděpodobně z lipového dřeva.

Program ISO se zaměřuje na výkupy kulturních památek a předmětů, které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzea nebo galerie, historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaného archivu. Loni mezi 42 vykoupenými předměty byl nejdražší položkou Portrét Louise Denise Germainové od Josefa Šímy z roku 1922, který získala Národní galerie Praha za šest milionů korun. Některé knihy, rukopisy či fotoarchivy ale získávají třeba regionální instituce řádově za tisíce až statisíce korun.

Letos třeba program podpořil nákup sádrové plastiky Muž u selfaktoru od Otto Gutfreunda. Za tři miliony korun ji do sbírek dostalo Muzeum umění Olomouc. Za 2,5 milionu korun získal Památník národního písemnictví cyklus sborníků zakázané literatury z období 1948 až 1989.

Zdroj