Blower door test – co znamená a co obnáší

4 měsíce starý 35

Blower door test ve svém názvu obsahuje anglická pojmenování pro dmychadlo a dveře a míní se tím podstata testu, kdy se dům „nafoukne“, nebo naopak „vyfoukne“ a pak se měří, jak jeho obálka dokáže udržet vzduch uvnitř. Měření průvzdušnosti obálky budov se provádí podle ČSN EN ISO 9972 a certifikát mohou vydávat jen k tomu oprávněné osoby.

Zatímco v minulosti nebylo zvykem měřit vzduchotěsnost pláště rodinných domů, v době, kdy se stavebník snaží dosáhnout co nejnižší energetické ztráty, nabyl právě tento test ověřující úniky vzduchu a tudíž i tepelné ztráty na významu.

I proto je právě úspěšné absolvování Blower door testu jednou z podmínek pro získání státní dotace na stavbu energeticky úsporného domu.

Jak probíhá

„Do otvoru se osadí speciální ventilátor, kterým se uvnitř vytvoří podtlak nebo případně přetlak. Následně se pomocí anemometru zjišťuje, kudy do interiéru proudí vzduch. Všechny otvory i potenciálně riziková místa musí být z toho důvodu dostatečně utěsněné,“ popisuje Pavel Kašpar ze společnosti Vekra.

Celý proces trvá několik hodin, doba závisí na členitosti domu a také pečlivosti měření.

„Nejde ale pochopitelně o nutnost dosáhnout úplné vzduchotěsnosti, norma určitou výměnu vzduchu povoluje. Technickou mluvou řečeno, při přetlaku/podtlaku 50 pascalů je povolena výměna maximálně 60 % objemu vzduchu v interiéru za jednu hodinu. Z toho je odvozena hodnota n50 < 0,6 h-1 pro pasivní domy,“ vysvětluje Martin Coufalík ze společnosti Heluz, která provedení Blower door testu svým klientům nabízí jako doplňkovou službu.

„Běžné domy, které nebyly postaveny v pasivním standardu, dosahují při Blower door testu obvykle hodnot kolem n50 = 3,5. Nesprávně zhotovené domy pak mohou dosahovat až hodnoty 10,“ upozorňuje Tomáš Pošta z divize Weber společnosti Saint-Gobain.

Porovnání podpory z programu NZÚ v závislosti na energetické úspornosti domu
Označení podporovaných opatřeníPodporovaná opatřeníPrůvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyVýše podpory (Kč/dům)
ZákladDům s nízkou energetickou náročnostín50 ≤ 1 h-1 pro 200 000
PasivDům s nízkou energetickou náročnostín50 ≤ 0,6 h-1 pro 350 000
Pasiv +Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energien50 ≤ 0,6 h-1 pro 500 000
Zdroj: Nová zelená úsporám

Problémová místa

V případě zděného domu z cihelných bloků lze za vzduchotěsnou vrstvu pro splnění hodnot Blower door testu považovat řádně omítnuté zdivo. Není možné ale spoléhat na to, že po celé ploše zajistí vzduchotěsnou funkci vnitřní omítka.

Tam, kde ji plnit nemůže (například stavební otvory oken a dveří), je nutné použít odpovídající těsnicí materiál. Tím však rozhodně není neodborníky používaná montážní pěna. K tomu slouží těsnicí pásky a tmely, tedy materiál, který zůstává trvale pružný a neztrácí své schopnosti vlivem stáří.

Foto: Vekra

Správné zalepení rohu okna ochrannými fóliemi

Specialisté, kteří Blower door testy dělají, mají už dobrý přehled o tom, které části stavby bývají nejproblematičtější a kudy nejčastěji dochází k únikům vzduchu, a tedy i tepla.

Nejčastější místa úniků vzduchu odhalená při Blower door testech:

 • netěsnosti kolem rámů oken a dveří (neseřízené nebo špatně seřízené kování)
 • chybné osazení a utěsnění rámu oken
 • nesprávně provedené napojení dveří na podlahovou konstrukci
 • chybně provedené utěsnění jednotlivých prostupů vody a kanalizace
 • špatně provedená elektroinstalace ve stropních konstrukcích
 • neutěsněné prostupy kabelů v elektrokrabicích
 • špatně provedené, nebo dokonce chybně naprojektované detaily stavby
 • špatně provedené těsnicí fólie (malé přesahy, chybné spojování jednotlivých pásů)
 • chybně provedené napojení podlahy a svislých obvodových konstrukcí
 • nedotažení vnitřních omítek – mezery u podlah a u stropních konstrukcí
 • špatně provedené zavěšení konstrukcí SDK podhledů
 • chybně provedené prostupy pro ovládání vnější stínicí techniky
 • chybné provedení komínového tělesa nebo zvolení zcela nevhodného typu
 • neodborné napojení krbu nebo jiného topidla (přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od něj)

Raději nejdřív „nanečisto“

Kvůli úspoře nákladů si mnoho stavebníků nechává provést Blower door test až v samém závěru stavby. To ale není rozumné.

Když se po úplném dokončení stavby nějaká netěsnost ukáže, dodatečné opravy jsou složité, a navíc i zbytečně nákladné.

Foto: Vexta domy

Aby dům splňoval nízkoenergetickou hodnotu, musí být proveden tzv. Blower door test. Spočívá v nafouknutí obálky domu skrze speciální ventilátor a následně se sleduje, zda vzduch neuchází.

Odborníci proto důrazně doporučují využít možnosti kontrolního měření, které se provádí po dokončení hrubé stavby, provedení hlavní vzduchotěsnicí vrstvy, osazení všech výplní otvorů (okna, dveře, vrata, HS portály, komínové těleso, výlezy …) a většinou po provedení vnitřních omítek.

„Toto předběžné měření průvzdušnosti vzduchotěsnicí vrstvy v průběhu stavby odhalí nedostatky ve fázi, kde je snazší je opravit, určitě se tedy vyplatí,“ dodává technik společnosti Heluz.

Ceny za měření se mohou společnost od společnosti lišit, obvykle se platí okolo 4000 za jedno měření, některé firmy nabízejí i zvýhodněný balíček dvou měření za 6000 korun.

Zdroj