Bludiště i vyhlídky. Benešův okruh nabízí tři kilometry skalních útvarů

4 měsíce starý 71

Přibližně za čtvrthodinu vás na okruh pojmenovaný po druhém československém prezidentovi přivede z Malé Skály na Jablonecku červená značka. Pohodlnější variantou je nástup z osady Besedice, kde lze nechat auto na parkovišti za padesát korun na den. Po pár minutách chůze mezi domy se odtud dostanete na okraj lesa k rozcestí U Kalicha, kde trasa začíná.

Téměř celá kopíruje naučnou stezku Besedickými skalami, lemovanou deseti informačními tabulemi.

Zabloudit je snadné

Už na první pohled není pochyb, že se nacházíme v geologicky mimořádné části české přírody, kde se horniny formovaly od starších prvohor až po čtvrtohory. I když terén není úplně jednoduchý, na rozdíl od některých jiných lokalit tohoto typu je schůdný bez žebříků, takže na výlet můžete vzít i čtyřnohého kamaráda.

Foto: Jan Handrejch , Právo

Stezku budovali vlastenci.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Památník obětem války

Vydáte-li se nejdříve po modré značce, čeká vás jako první Besedická vyhlídka, ze které spatříte nejbližší okolí. Daleko atraktivnější je však na této části cesty pobyt v nesmírně členitém skalním bludišti Kalich, kde by bylo snadné se bez turistických značek - mnohdy namalovaných přímo na skalách - ztratit. Poté, co po levé straně minete památník odboje a obětem okupace v letech 1938 až 1945, dorazíte k Modlitebně českých bratří, kteří se tady podle pověsti schovávali po bitvě na Bílé hoře.

Rokytnické vyhlídky usilují o cenu za architekturu

Cestování za zážitky

Na skále objevíte vyrytý kalich s letopočtem 1634, úryvek z Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské od Jana Amose Komenského, verše o Kralické bibli a verše trutnovského mnicha. Stezka skalami byla vybudována na počátku třicátých let minulého století jako turistická atrakce ve vlasteneckém duchu. Z přírodovědného hlediska je na tomto místě vhodné zmínit kámen, který se zřítil z vrcholu a zaklínil ve skalní průrvě ústící do Modlitebny.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Terén pískovcového bludiště je členitý.

Jedná se o typický projev eroze ve skalních městech, kterou můžeme pozorovat doslova i pod nohama, když jdeme po cestičce pokryté rozdroleným pískovcem. Dalším typickým projevem působení atmosférických vlivů jsou takzvané voštiny - důlky a „hříbky“ na povrchu skal, které vznikají odpařováním vody z pískovce. Informační tabule upozorňují i na železivce, což jsou rezavě hnědé plochy železitého pískovce nejrůznějších tvarů.

Nejhezčí výhledy

Od údajné skrýše českých bratří pokračujeme po žluté. Krátký úsek vede po schůdkách vytesaných do skály, někdy je zase třeba protáhnout se úzkou rozsedlinou nebo se přikrčit pod skalní „brankou“. Člověk má místy pocit, že se pohybuje na jakési opičí dráze, na které si protáhne celé tělo. Na mokrém nebo zledovatělém povrchu to musí být vyloženě adrenalinová záležitost.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Vyhlídkové plošiny jsou opatřeny zábradlím.

To už se nacházíme v jiném skalním bludišti. Jde o Chléviště, které svůj název získalo pravděpodobně podle toho, že v době válečných nájezdů sem vesničané ukrývali dobytek. Tady nás také čeká série vyhlídek na Ještědský hřeben včetně vysílače, do údolí Jizery a na Malou Skálu. Nejhezčí je Hořákova, pojmenovaná podle předsedy Okrašlovacího spolku v Besedicích, z jehož iniciativy stezka vznikla.

Jako na dlani budete mít i zříceninu středověkého hradu Vranov vypínající se nad Malou Skálou na protějším břehu Jizery. Na troskách stavby z počátku 15. století o čtyři staletí později vznikl romantický Pantheon - letohrádek v podobě kaple. Podobný výhled se vám naskytne i z vedlejší, o něco níže situované plošiny, Husníkovy vyhlídky, která nese jméno někdejšího ředitele továrny Aero v pražských Vysočanech. Ten daroval železo na stavbu zábradlí k zajištění bezpečnosti vyhlídek.

Do Želíz za čerty a tajemnou jeskyní

Tipy na výlety

Unikátní Suché skály

Po nedaleké vyhlídce Kde domov můj a dosti zarostlé Kinského vyhlídce (pojmenované podle jednoho z budovatelů stezky) následuje oproti předchozím úsekům poněkud „hluchá“ část cesty. Tu vám za tři čtvrtě kilometru vynahradí vrch Sokol (562 m n. m.) s panoramatem Suchých skal, národní přírodní památky a nejstarší chráněné lokality Českého ráje, které se také říká Kantorovy varhany nebo české Dolomity.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Pohled na Suché skály z vrcholu Sokol

Na rozdíl od obvykle zaoblených pískovcových věží mají na české poměry unikátní podobu více než dvaceti skalních jehel spojených do úzkého hřebenu, na který vede stovka horolezeckých cest. Tato dominanta Maloskalska připomínající dračí hřbet nebo varhany se tyčí nad levým břehem Jizery v délce několika set metrů a dosahuje výšky deseti až osmdesáti metrů.

Sokol se vrátil

Okruh dr. Edvarda Beneše se nachází v oblasti s nejpestřejší flórou a faunou v Českém ráji. Jde o některé velmi vzácné druhy rostlin, například orchideje, vzácné motýly a brouky. Vrátil se sem i symbol Českého ráje, sokol stěhovavý. V Jizeře a potocích najdete vzácné druhy obojživelníků a ryb. Zříceniny, kostelíky a staré roubenky zase vypovídají o lidské činnosti minulých sedmi staletí.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Skalní věž Sokolík

Geopark Český ráj

  • Geopark Český ráj byl v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků pro své mimořádně cenné geologické a další přírodní, historické a kulturní hodnoty.
  • V roce 2015 se stal jako jediný v ČR členem Globální sítě geoparků UNESCO.
  • Charakteristická je pro něho krajina s divokými skalami, sopkami, krasovými jevy, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky.
  • Od letošního jara je možné si přes mobilní aplikaci SmartGuide stáhnout audioprůvodce s řadou výletů i do méně známých míst.
  • Více informací na geoparkceskyraj.cz
Zdroj