Bradáčová: Je vysoce pravděpodobné, že se na Ukrajině páchají válečné zločiny. Musíme se tím zabývat

5 měsíce starý 68

Na co se dále ptáme:

  • Jak budou policisté postupovat při shánění důkazů?
  • Jak chce policie přimět uprchlíky, aby jí poskytli svědectví?
  • Co se s nashromážděnými informacemi stane dál?

Proč se česká policie a Vrchní státní zastupitelství pustily do sbírání důkazů o válečných zločinech na Ukrajině?

Českou republiku zavazuje k zahájení takového řízení zásada univerzality. Podle trestního zákoníku se posuzuje trestnost mimo jiné i zločinů použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva a zločinu plenění v prostoru válečných operací.

Zásada univerzality znamená, že stát v zájmu mezinárodní spolupráce stíhá určité trestné činy spáchané v cizině cizincem i tehdy, nedotýkají-li se přímo jeho zájmů.

Máte podezření, že na Ukrajině jsou páchány válečné zločiny, je to tak?

Ano, přesně tak.

Můžete být ohledně těchto zločinů konkrétní? Můžete uvést příklady?

Všechny spadají pod válečné zločiny. My se těmito trestnými činy musíme zabývat na základě mezinárodních závazků, které Česko přijalo. Z informací, které máme k dispozici – a jsou to informace veřejného charakteru nebo jsou to informace, kterými disponují jiné stání orgány spolupracující s policií a státním zastupitelstvím –, plyne, že s vysokou mírou pravděpodobnosti, která

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Zdroj