Brity čeká pod Karlem III. řada změn: Jiná hymna, nové bankovky či změna v pasech

2 měsíce starý 37

Státní hymna

S nástupem krále Karla III. na trůn se bude muset v národní hymně změnit formulace „Bože, ochraňuj královnu“ na „Bože, ochraňuj krále“ (God Save the King). Tato verze se používala naposledy za panování Alžbětina otce, krále Jiřího VI. (1895–⁠1952). Například anglická Wikipedia změnila informaci o britské hymně bezprostředně poté, co Buckinghamský palác úmrtí panovnice oznámil.

Peníze

Podle prohlášení britského mincovního experta budou dodány do oběhu nové bankovky a mince s novým portrétem krále Karla III. Mince a bankovky s královnou Alžbětou II. se budou dál vydávat po zbytek letošního roku nebo možná i déle, teprve časem dojde na měnu s novým portrétem. Mnoho mincí a možná i bankovek s portrétem panovnice zůstane v oběhu ještě léta. Banky a poštovní úřady budou vydávat nové bankovky a mince a stahovat z oběhu ty staré, což veřejnosti usnadní proces výměny.

Podle britských médií je obvyklou tradicí od dob krále Karla II. (1630–⁠1685), že monarchové, vyobrazení na mincích, hledí vždy opačným směrem, než hleděl jejich předchůdce. Na skutečnost upozornil také český ekonom Petr Bartoň.

Tituly a profese

Po královnině smrti si bude muset změnit své oficiální tituly přes 2 400 zaměstnanců v Británii. Jedná se o přední právní experty, kteří v současnosti nesou titul „Právní zástupce Jejího Veličenstva“. „Velká revoluce také čeká seniorní britské právníky, kteří si za jméno psali QC, Queen's Counsel. Tiskařům vizitek již běží rotačky. Všichni vysocí právníci se teď přejmenovali na KC,“ uvedl na Twitteru Bartoň.

Královský znak

Každý panovník používá svůj královský znak, který zahrnuje jeho jméno a titul. Tyto znaky se obvykle nacházejí na vládních budovách, na uniformách či státních dokumentech a na dalších předmětech spojených s monarchií. Nyní, po smrti panovnice, by se znak ER podle britských médií měl změnit na CR. První písmeno odkazuje ke jménu panovníka, druhé, které by mělo zůstat nezměněno, vyjadřuje slovo Rex či Regina (král či královna). Ale nový královský znak ještě nebyl oficiálně potvrzen.

Poštovní schránky

Na poštovních schránkách se v současnosti nachází nápis ERII, což je zkratka pro Elizabeth Regina II. To by se nyní mělo změnit na CRIII. Na schránkách se vždy nachází znak panovníka, který vládne v okamžiku jejich výroby.

V současnosti se v Británii nachází více než 100 000 těchto schránek a nahradit je všechny potrvá dlouho. Podle britského Poštovního muzea se změna uskuteční pouze formou dodání nových poštovních schránek, ty staré se měnit nebudou.

Poštovní známky

Královská pošta bude muset vydat nové série známek s profilem krále Karla III., které nahradí profil jeho matky. Při poslední změně panovníka v roce 1952 byla vydána první série známek pod názvem Kolekce Wildingové. Obsahovala portréty mladé královny Alžběty II. od oficiální královské fotografky Dorothy Wildingové, které byly pořízeny pouhé dva týdny po smrti krále Jiřího VI. Tyto známky se používaly až do roku 1971.

Uniformy

Královnin znak se nachází na mnoha uniformách, včetně policejních a armádních. Tyto uniformy se budou postupně nahrazovat novými, s novým královským znakem.

Pasy

V nápisu na britských pasech, který obsahuje oznámení ministra Jejího Veličenstva, by se mělo změnit přídavné jméno na formulaci Jeho Veličenstva. Očekává se, že se tak stane na všech nově vydávaných pasech. Všechny dosud vydané cestovní doklady zůstanou beze změny a úřady nebudou nutit občany k jejich výměně, ta se uskuteční až po vypršení jejich platnosti. Podobně jako u měny potrvá nahrazení starých pasů novými řadu let.

Zdroj