Brněnská slévárna Heunisch musí omezit zápach ze svého provozu. Ministerstvo zamítlo její odvolání

4 měsíce starý 82

Slévárna Heunisch v Brně-Líšni musí omezit zápach ze svého provozu, který obtěžuje obyvatele okolních čtvrtí. Ministerstvo životního prostředí zamítlo její odvolání proti rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, který zpřísnil podmínky takzvaného integrovaného povolení. Rozhodnutí úřadu je tak pravomocné a firma se jím musí řídit.

Brno 15:20 13. července 2022

Slévárna Heunisch v Brně-Líšni | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Slévárna Heunisch musí nově splnit celou řadu podmínek. Klíčové je stanovení přísnějšího limitu pro těkavé organické látky. Do května příštího roku by jejich emise měly klesnout na třetinu oproti současnému stavu. A protože právě tyto látky jsou nositeli zápachu, měl by se omezit i ten.

Zvláštní pozornost bude věnovaná takzvaným látkám s nízkým čichovým prahem. Ty se dosud nikdy samostatně neměřily, nově to ale bude povinností slévárny. Pro všechna opatření jsou stanoveny pevné termíny. První milník je 31. srpna tohoto roku.

U Plzně by mohla vyrůst továrna na baterie do elektroaut. Lokalita je v nejužším výběru Volkswagenu

Číst článek

„Chceme, aby nám slévárna do tohoto data doručila nové výsledky měření speciálních látek, které mají nízké čichové prahy, mohou tedy způsobovat zápach. Je nutné, aby firma doručila návrh technického řešení snižování zápachu z provozu včetně toho, aby byla dokončena rekonstrukce úpravy bentonitové směsi včetně hermetizace haly, aby řádně fungovalo odsávání a filtrace vzduchu,“ říká zástupce vedoucího oddělení technické ochrany životního prostředí Tomáš Helan.

„Dalším termínem je 1. května 2023. To požadujeme, aby byla všechna opatření účinná a v provozu. Od tohoto data budou platit zpřísněné emisní limity pro těkavé organické látky,“ dodává Helan.

I když firma v odvolání napadla rozhodnutí krajského úřadu jako celek i jeho dílčí části, ministerstvo životního prostředí došlo k závěru, že k jeho zrušení není důvod. Vypustilo jen jeden detail, který se týkal typu používaných nátěrů.

1200 podpisů

Firma Heunisch na rozhodnutí ministerstva zatím nereagovala. Její mediální zástupkyně Kateřina Svobodová pouze uvedla, že rozhodnutí obdrželi v pondělí a po prostudování se k němu vedení firmy vyjádří.

Dosud firma Heunisch odmítala, že by právě ona byla zdrojem zápachu, respektive že by se zápach z jejího provozu mohl šířit mimo její areál. Ministerstvo životního prostředí ve svém rozhodnutí o odvolání píše, že firma zaujímá postoj, který spočívá v odmítání jasných a doložených faktů. Současně odsouvá plnění původně deklarovaných změn a termínů.

Mapování úniku nebezpečných látek i vypálených polí. Česko poskytne ekologickou pomoc Ukrajině

Číst článek

Z průběhu řízení proto ministerstvo usoudilo, že firma nevěnovala problematice snížení pachové zátěže takovou pozornost, která by odpovídala prokázané míře vlivu na kvalitu ovzduší v zasažených oblastech.

Proti rozhodnutí krajského úřadu může firma podat správní žalobu. Ta ale nemá odkladný účinek, takže plnění všech opatření v určených termínech je vymahatelné.

Na podporu stanoviska krajského úřadu vznikla i petice adresovaná ministerstvu životního prostředí, pod kterou se podepsalo na 1200 lidí. Tu organizátoři předají na brněnské pobočce ministerstva i přesto, že rozhodnutí už padlo a je z pohledu obyvatel příznivé.

Vlasta Gajdošíková

Zdroj