Bruce Willis ze zdravotních důvodů končí s herectvím

4 měsíce starý 98

Afázie vzniká v důsledku poškození mozku, například po mozkové cévní příhodě, úrazu hlavy, či nádorovém onemocnění. Vyskytuje se v různých podobách podle toho, jaká část mozku byla poškozena, a projevuje se různě, od lehkých poruch vybavování slov až po úplnou ztrátu řeči a rozumění.

„Chtěli jsme jako rodina sdílet s Bruceovými skvělými podporovateli, že náš milovaný Bruce se potýká s určitými zdravotními problémy a nedávno mu byla diagnostikována afázie, která poznamenává jeho kognitivní schopnosti,“ píše se ve vyjádření rodiny.

„V důsledku toho, a po pečlivém zvažování, Bruce zanechává své kariéry, která pro něj mnoho znamenala,“ pokračuje příspěvek na instagramovém profilu hercovy dcery Rumer Willisové.

Zdroj