Budoucnost České republiky je přímo závislá na kvalitě vzdělání – od mateřských škol až po celoživotní učení. Nemůžeme si dovoli...

2 měsíce starý 68
Budoucnost České republiky je přímo závislá na kvalitě vzdělání – od mateřských škol až po celoživotní učení. Nemůžeme si dovolit ztrácet talenty v rámci vzdělávacího systému, a proto se musíme soustředit i na podporu nadaných žáků a studentů. Stejně tak musíme posílit prestiž vysokých škol a oblasti výzkumu.

Do roku 2025 bude do výzkumu a inovací směřovat 2,5 % HDP. Propojením výzkumu s byznysem zajistíme lepší konkurenceschopnost české ekonomiky a rozvoj inovací. Plat učitelů bude 130 % průměrné mzdy.

Zdroj