Byl Fialův institut financován z peněz vypraných v kampeličce či na zbraně pro Ukrajinu? Už 19 dní čekáme, že ho Petr Fiala pov...

před 3 měsíce 28
Byl Fialův institut financován z peněz vypraných v kampeličce či na zbraně pro Ukrajinu? Už 19 dní čekáme, že ho Petr Fiala pověří zveřejnit plnění pro New Direction, kam miliony od Bahbouha mířily. Fialova hodnotová politika ale asi končí tam, kde začínají finanční zájmy ODS - Občanská demokratická strana.

Přečtěte celý článek