Bývalý papež Benedikt XVI. podle vyšetřovací zprávy pochybil v případech sexuálního zneužívání

3 měsíce starý 17

Bývalý papež Benedikt XVI. podle právních expertů ještě jako arcibiskup Joseph Ratzinger pochybil v případech sexuálního zneužívání v 70. a 80. letech. Bavorská právní kancelář WSW zkoumala zneužívání v mnichovsko-freisinské arcidiecézi od 2. světové války a tvrdí, že ve čtyřech případech lze nyní 94letého emeritního papeže obvinit. Ten pochybení odmítá, vyjádřil ale lítost nad tím, že zástupci katolické církve zneužívali nezletilé.

Mnichov 21:05 20. ledna 2022

Papež Benedikt XVI. | Zdroj: Reuters

Vyšetřovací zpráva, která byla zveřejněna ve čtvrtek, na 1700 stranách zaznamenává přibližně 500 případů sexuálního obtěžování a zneužití, jichž se v arcidiecézi od konce války dopustilo 235 představitelů katolické církve.

Podnět k vyšetřování dal kardinál Reinhard Marx, jenž byl ve zprávě z chybného postupu obviněn ve dvou případech sexuálního zneužívání.

Joseph Ratzinger, pozdější papež, podle dokumentu nejednal třeba v případě kněze, kterého církev do Bavorska přesunula kvůli podezření, že zneužíval nezletilého. Později byl odsouzen. Ve 21 případech pochybil i jeho nástupce v čele arcibiskupství kardinál Friedrich Wetter.

Podle historika a religionisty Jaroslava Šebka z Historického ústavu Akademie věd jde o důležitý očistný proces.

Poslechněte si celý rozhovor s Jaroslavem Šebkem

Můžeme krátce přiblížit případy, jež se ve vyšetřovací zprávě vztahují k působení Josepha Ratzingera v čele těch dvou arcibiskupství v Mnichově a Freisingu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století?
Nejvíce se tam zmiňuje případ kněze, který byl poslán do mnichovské arcidiecéze z Essenu, kde už byl vlastně obviněn z případu zneužívání dětí. Tam samozřejmě nastal problém v tom, že už neměl dále kněžskou funkci v rámci Mnichovské arcidiecéze vykonávat, tedy neměl být v pastoraci.

A přesto za působení Josepha Ratzingera dále jako farář působil. Tady vlastně nastává střet různých pohledů, protože tato zpráva říká, že o tom Joseph Ratzinger věděl, zatímco papež se brání, že o těch skutcích nevěděl.

Benedikt XVI. nedokáže zůstat ve stínu svého nástupce Františka. Budí tak zdání existence dvou papežů

Číst článek

Existují nějaké důkazy nebo svědectví, která by tuto otázku jednoznačně rozsoudila? A pokud by se ukázalo, že o tom Joseph Ratzinger skutečně věděl, tak co by v tom případě měl býval udělat?
Tam jde o to, že zpráva, o které se tady bavíme, zmiňuje, že o tom tedy věděl, že ta jeho tvrzení nejsou úplně průkazná. Ta zpráva samozřejmě říká, že se provinil dokonce i proti kanonickému právu, protože měl tohoto kněze postavit mimo službu.

A co mohou závěry znamenat pro 94letého Benedikta XVI., jenž před devíti lety z čela katolické církve odstoupil?
Určitě je to pro něj velmi nepříjemné, že se na sklonku jeho života bude diskutovat hlavně o těchto případech zneužívání. Ve čtvrtek se vyjádřil i mluvčí obětí Mnichovské arcidiecéze, že se bourá jeho pomník. Takže to naruší obraz, který má Benedikt XVI. Nakonec to byl ten papež, který se snažil začít to vyšetřování pedofilních skandálů a který proti některým aktérů těchto afér velmi tvrdě zakročil.

Akce P. Komunisté se pokusili zlikvidovat řeckokatolickou církev v Československu

Číst článek

A nakolik významný by tento dokument mohl být pro snahu katolické církve nejen v Německu vyrovnat se s touto temnou kapitolu?
Co se týká Německa, tak už je to vlastně další ze série zpráv, které se týkají vyšetřování pedofilních afér. Už loni v březnu podobný dokument vydala Kolínská arcidiecéze. Myslím si, že to dále přispěje k určitým vnitřním napětím v rámci německé katolické církve, která se už teď potýká v turbulencích různých názorů.

Já si myslím, že je to důležitý očistný proces, aby se tyto skutečnosti pojmenovaly a mohlo se o těchto případech dál diskutovat.

Tomáš Pavlíček

Zdroj