Celoplošné mapování vlků na Broumovsku a okolí potvrdilo tři vlčí smečky

1 měsíc starý 20

Zapojili se do něj dobrovolníci Vlčích hlídek, polští i čeští ochránci přírody, myslivci i farmáři. Mapováním byl potvrzen výskyt osmi až deseti vlků, jde ale spíše o minimální počet. Za pomocí fotopastí a stopování během zimy bylo zjištěno, že v regionu se mohlo vyskytovat 18 až 24 jedinců, přičemž v době celoplošného mapování už tam nemuseli být všichni, informovali zástupci Hnutí Duha.

„Smyslem akce bylo zmapovat během dvou dnů co největší území s cílem nejpřesnějšího možného odhadu počtu vlků, kteří se v oblasti vyskytují. Za tímto účelem organizátoři navrhli k projití celkem 21 tras o celkové délce o celkové délce 264 km,“ uvedli zástupci projektu na webu.

V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami žijí vlci ve třech smečkách, na české straně převážně na Broumovsku. Jedna má jádrovou oblast v Javořích horách, druhá v Národním parku Góry Stolowe a třetí ve Vraních horách.

Podle serveru šelmy.cz bylo během širšího časového období, listopad 2020 až únor 2021, zaznamenáno v Javořích horách maximálně pět vlků, přičemž Nadleśnictwo Wałbrzych udává až devět. V polských Górách Stolowych za pomocí fotopastí a stopování zaznamenali nanejvýš deset vlků.

Broumovsko patří k vlčím teritoriím, kde jsou hlasy odpůrců rozšíření těchto šelem slyšet nejvíc, jde hlavně o některé farmáře. Proto také jim byla nabídnuta účast na celoplošném únorovém mapování výskytu těchto šelem. Útoky vlků na hospodářská zvířata na Broumovsku působí farmářům značné ztráty.

„Nabídky zúčastnit se mapování vlků na Broumovsku jsem rád využil. Zjištěné výsledky jsou v rámci očekávání. Osobně je pro mě ale důležitější informací počet škod způsobených vlky na hospodářských zvířatech než jejich celkový počet v oblasti. Pokud by ale výsledky podobných monitorovacích akcí měly napomoci ke zmírnění konfliktů mezi vlky a pastevci, rád se opět zapojím,“ uvedl chovatel ovcí a starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant.

S cílem otupit hrany sporů zástánců a odpůrců vlků letos také vznikla speciální komise rady Královéhradeckého kraje, která má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou vlků. Vlci patří mezi zvláště chráněné živočichy. Kraj na tom spolupracuje s ministerstvy, zástupci obcí a neziskových organizací.

Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji byl po 250 letech zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování.

Zdroj