Češi by více zdanili vyšší příjmy. Veřejné služby omezovat nechtějí

2 měsíce starý 21

Veřejný rozpočet se stále více propadá. Vláda ve snaze o jeho stabilizaci připravuje celou řadu úspor a opatření. Co by jí poradili obyvatelé České republiky, zjišťovaly Seznam Zprávy pomocí platformy Výzkumník Seznam.

Daně z příjmů: nezvyšovat plošně, ale progresivně

Plošné zvýšení daní z příjmů podporuje necelých 20 procent lidí, proti je 70 procent, deset procent neví.

Naproti tomu progresivní zdanění, tedy vyšší příjem = vyšší daňová sazba, podporuje více než 50 procent lidí, proti je 40 procent a zhruba deset procent neví.

Mírně se mění postoj Čechů vůči možnému zvýšení daně z nemovitostí: zhruba dvě třetiny lidí daň zvyšovat nechce, třetina by se tomu nebránila. Je zde silně zastoupena vyhraněná skupina „zcela nesouhlasím“ (40 %).

Lidé nechtějí šetřit na veřejných službách. Valná většina respondentů (72 %) nechce omezovat veřejné služby. U této otázky se rovněž silně vymezila skupina „rozhodně nesouhlasím“ (zhruba 43 %).

Daně a veřejné služby: Co Češi nepodporují?

Podle průzkumu z platformy Výzkumník Seznam mají Češi několik přání a názorů ohledně daní, nemovitostí a veřejných služeb:

 • Většina nepodporuje plošné zvyšování daní z příjmů, ale podporuje progresivní zdanění, což znamená, že lidé s vyššími příjmy by měli platit vyšší sazby daní.
 • Většina nechce zvyšovat daně z nemovitostí, ale někteří by se tomu nebránili.
 • Většina nechce šetřit na veřejných službách a nesouhlasí s omezením veřejných služeb.

V zásadě lze říci, že Češi preferují zachování stávajících úrovní daní a veřejných služeb, ale jsou otevřeni progresivnímu zdanění a mírným změnám v daních z nemovitostí.

Více dětí a navyšování rodičovského příspěvku

Vysoká podpora panuje u opatření, která by podle respondentů vedla k tomu, aby se v Česku rodilo více dětí.

V projektu Výzkumník jsme se ptali také na to, jaká opatření by podle vašeho názoru fungovala, aby se v Česku zvýšila porodnost.

Zvýšit porodnost pomůže dostupné bydlení a školky

Podle průzkumu lidé v Česku vidí jako klíčové faktory pro zvýšení porodnosti zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny (73 %), dostatečnou kapacitu předškolních zařízení (65 %) a zvýhodněné půjčky pro mladé rodiny (58 %). Dále je také žádaná podpora částečných pracovních úvazků (54 %) a vzniku firemních jeslí a školek (47 %).

Relativně velký význam přikládají také zvýšení finanční podpory pro rodiny s více dětmi (38 %), možnosti zkrátit rodičovskou dovolenou a podpoře návratu žen do zaměstnání (28 %) a vyššímu zapojení otců do péče o děti (24 %).

Generační rozdíly v názoru na zapojení mužů do péče o děti

U možnosti, že by se otcové měli víc zapojit do výchovy a péče o děti, panovala velká shoda u mužů i žen. Obrovské rozdíly se ale ukázaly u různých věkových skupin.

Jednoznačně platí, že mladší ročníky (do 40 let) vyšší zapojení otců podporují více než dvojnásobně než lidé ve věku od 60 let výše.

Více než třetina mladých si myslí, že pokud by se otcové více podíleli na výchově a péči o děti, pomohlo by to zvýšit porodnost v Česku.

Z otevřených možností, které zazněly mimo vybírané odpovědi, zaznělo, že Češi stojí o zlepšení podmínek pro rodiče a děti, včetně finančních výhod a zlepšení dostupnosti zdravotní péče a vzdělání. Velmi důležitá je podpora v práci a vytváření příjemného prostředí pro rodinný život s cílem posílit vztahy v rodině a uvědomit si společenský význam výchovy dětí.

Co podle vás pomůže zvýšit porodnost v Česku?

 • Finanční výhody pro rodiče, kteří jsou a byli výdělečně činní: daňové úlevy, odpočty daní, peníze vrácené rodinám s více dětmi atd.
 • Dostupnost zdravotní péče pro matky a děti: dostatek dětských doktorů a pediatrů a možnost volby specialisty.
 • Podpora rodiny: podpora v práci, jako je flexibilní pracovní doba, mateřská dovolená atd.
 • Zlepšení podmínek pro rodiče a děti: kvalitní a dostupné dětské školky, školy, sportovní a kulturní aktivity a bezpečné bydlení.
 • Zlepšení přístupu k bydlení: finanční podpora pro koupi bytu nebo domu, dotace pro bydlení v oblastech s nízkými náklady na bydlení.
 • Snížení administrativy spojené s výchovou dětí: snížení byrokracie a zjednodušení postupů spojených s nárokem na dávky pro děti.
 • Zlepšení vzdělávání a zaměstnanosti: zlepšení kvality vzdělávání, odborného vzdělávání a rekvalifikace, aby se zvýšila šance na získání kvalifikovaného zaměstnání a možnost uživit rodinu.
 • Podpora rodinného života a posílení vztahů v rodině: vytvoření příjemného a pohodlného prostředí pro rodinu, vytváření tradic a společných aktivit.
 • Uvědomění si společenského významu výchovy dětí a podpora rodinného života ve společnosti.

Výzkum proběhl na platformě Výzkumník Seznam v únoru 2023 a zúčastnilo se ho 2101 respondentů. Respondenti nejsou vybráni jako náhodný reprezentativní vzorek, ale následně jsou výsledky průzkumu naváženy tak, aby jejich soubor jako celek odpovídal základním demografickým ukazatelům za Českou republiku (pohlaví, věk, bydliště). Zároveň jsou výsledky srovnávány a případně dovažovány na již zveřejněné reprezentativní průzkumy relevantních agentur na daná témata.

Výzkumník Seznam

Výzkumník Seznam je výzkumný panel společnosti Seznam. Uživatelé se do něj mohou zaregistrovat a účastnit se průzkumů na různá témata. Do vhodného výzkumu je účastník pozván e-mailem na základě sociodemografických informací, které o sobě poskytl (pohlaví, věk, vzdělání, pracovní postavení, kraj, velikost obce). Veškeré výsledky jsou však anonymní a nejsou spojovány s konkrétní osobou.

Chcete nám pomoci zjišťovat informace? Podívejte se do Výzkumníka Seznam.

Jak se vám žije

Foto: Seznam Zprávy

Série Seznam Zpráv

Seznam Zprávy vyrážejí do měst a obcí, aby zjistily, jak se vám v České republice žije. Zajímá nás, jak zvládáte zdražování, jak bydlíte, jaké máte příležitosti k práci. Celoroční projekt vychází z interních dat datového týmu a průzkumů společnosti Ipsos.

Chcete se do projektu Jak se vám žije? zapojit? Dejte nám vědět, kde se potýkáte s problémy. Svoje tipy pište na e-mail: pribehy@sz.cz

Zdroj