Češi zažalují Brusel kvůli miliardové pokutě za chyby v zemědělských dotacích. Postup posvětila vláda

5 měsíce starý 20

Vláda schválila žalobu k unijnímu soudu kvůli více než miliardové pokutě, kterou českým úřadům vyměřila Evropská komise. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdilo tiskové oddělení ministerstva zemědělství. Češi sankci dostali kvůli chybám v rozdělování zemědělských dotací a je výsledkem čtyři roky starého auditu. Se závěry auditu úředníci od počátku nesouhlasili. Evropská komise podle nich požaduje něco, co není napsané v zákonech.

Praha 15:27 19. ledna 2022

Obě studie poukazují na to, že mezi úbytkem hmyzu a ptáků je bezprostřední souvislost. Skoro všechny druhy ptáků, kterých se úbytek týká, krmí svá mláďata hmyzem. | Foto: Scott Goodwill | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Žaloba bude podána prostřednictvím vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie. „Pokud jde o obsah žaloby, neodchylujeme se od argumentace používané po celý průběh auditního šetření,“ sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Tomanův resort chystá žalobu na Brusel. Nechce ‚platit‘ 1,15 miliardy za chyby v zemědělských dotacích

Číst článek

Sankce se týká kontroly, která v České republice proběhla v září 2017. Brusel tehdy prověřoval, jestli české úřady kontrolují, zda dotace čerpají skutečně zemědělci. Auditoři tehdy došli k závěru, že kontroly příjemců jsou nedostatečné, a vyměřili pokutu ve výši 7,5 miliardy korun.

Státní zemědělský intervenční fond, který rozděluje zemědělské dotace, a ministerstvo zemědělství ale se závěry auditorů nesouhlasily a prostřednictvím tzv. smírčích řízení se snažily pokutu úplně vymazat. Na podzim 2020 proběhlo poslední jednání s jednoznačným výsledkem: smír není možný.

Snížení o šest miliard

Úředníkům se ale v průběhu jednání podařilo pokutu snížit. Nejdříve na 46 milionů eur, což podle tehdejšího kurzu bylo zhruba 1,16 miliardy korun. Následovalo další kolo jednání a výsledná částka nakonec klesla na 44 milionů eur, tedy dle nynějšího kurzu asi 1,15 miliardy korun. Ani tu ale nehodlá Česko zaplatit.

„Zásadním důvodem, který k žalobě vedl, je, že výklad Evropské komise jde nad rámec platných právních předpisů a komise vymáhá kontrolu postupů, které legislativa ani neobsahuje, případně se jedná o výklad zpětný. S tímto nemůžeme z pohledu implementace dotačních podmínek souhlasit,“ vysvětlil důvody pro žalobu Bílý.

O soudním sporu hovořily české úřady už dlouho, podat žalobu ale nemohly, dokud v ruce neměli takzvané Prováděcí rozhodnutí komise. Dokument, který je definitivním písemným potvrzením toho, že Česko o více než miliardu korun za zemědělských dotacím přijde. Pokuta se totiž nebude platit, ale Brusel ji odečte od finanční podpory, kterou má teprve poslat českým zemědělcům.

Prováděcí rozhodnutí dorazilo na stůl Státního zemědělského intervenčního fondu loni na podzim a v tu chvíli začalo ministerstvo připravovat žalobu.

ČASOVÁ OSA

Září 2017 – Auditní šetření Evropské komise na českých úřadech kvůli nedostatečné kontrole příjemců unijních dotací

Prosinec 2018 – Bilaterální jednání českých úředníků se zástupci Evropské komise ohledně připomínek k předběžným závěrům

Červenec 2019 – Česku končí lhůta na zaslání doplňujících materiálů, o které Evropská komise požádala

Prosinec 2019 – Finální rozhodnutí o částce, kterou má Česko vracet do unijního rozpočtu

Leden 2020 – Česko požádalo o smírčí řízení

Zaří 2020 – Formou videokonference proběhlo jednání se smírčím orgánem

Listopad 2020 – z Bruselu přichází zpráva ze smírčího jednání, podle níž „smír není možný“

Březen 2021 – Česko obdrželo finální verdikt, z unijního rozpočtu má přijít o 1,15 miliardy korun

Listopad 2021 - Brusel poslal českým úřadům tzv. Prováděcí rozhodnutí k pokutě, ministerstvo zemědělství proto začalo chystat žalobu

Leden 2020 - vláda schválila podání žaloby

Tereza Čemusová

Zdroj