Češi získali dva americké patenty pro technologii na diagnostiku srdce

1 měsíc starý 21

Odborníci z 3. LF UK se na výzkumu podíleli spolu s Mezinárodním centrem klinického výzkumu (ICRC), Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR a firmou Cardion. Tyto tři instituce sídlí v Brně.

Echokardiogram (EKG) je jedním ze základních vyšetření v kardiologii. Pomocí elektrod na hrudníku přístroj snímá elektrické impulzy, které způsobují koordinované stahy srdečních síní a komor a umožňují srdci vhánět krev do těla. Přístroj pak snímá časový záznam těchto EKG křivek, které umožňují lékaři činnost srdce vyhodnotit.

Klasické EKG pracuje na frekvencích přibližně do 150 herzů. „My jsme u běžného EKG měření začali sledovat vyšší frekvence, zejména v oblasti 150 až 1000 herzů, a jejich chování mezi jednotlivými elektrodami na hrudníku,“ vysvětlil vedoucí centra biomedicínského inženýrství ICRC Pavel Leinveber.

Olomoučtí vědci přišli s technologií, která určí autora textu i jeho psychické rozpoložení

Věda a školy

U zdravého srdce pracují obě komory současně, u nemocného, kupříkladu po rozsáhlém infarktu, může podle expertů docházet k tzv. komorové dyssynchronii, kdy se jedna komora či její část aktivuje se zpožděním.

„Srdce tak nepumpuje krev efektivně, snižuje se jeho výkon, což působí pacientům nemalé zdravotní obtíže,“ uvedli autoři projektu.

Poruchy elektrického vedení v srdci se léčí pomocí různých druhů kardiostimulátorů. Vysokofrekvenční elektrokardiogram (UHF-ECG) umožňuje lékařům přesnější diagnostiku včetně zpoždění komor, a tím i lepší možnost výběru vhodné stimulační techniky nebo kontrolu funkce srdce přímo při zavádění přístroje.

Infarkt se u žen projevuje často atypicky a prognóza onemocnění u nich bývá horší

Zdraví

Nová metoda lékařům slibuje snadné použití, protože využívá běžné EKG elektrody a jejich standardní klinické rozložení na hrudníku pacienta. Elektrická akce srdečních komor je pak jasně viditelná na tzv. depolarizačních mapách. Ty vznikají na základě vysokofrekvenčního signálu a barevně ilustrují, jak se elektrický vzruch pohybuje komorami srdečního svalu. Technické řešení je navíc podle vědců levné a snadno dostupné.

„Pro pacienty je vyšetření neinvazivní, s výsledky, které jsou dostupné v řádu několika minut. Lékaři poskytuje zcela unikátní informaci, která by mohla pomoct optimalizovat operační postupy a nastavení kardiostimulátorů,“ sdělil Karol Čurila z Kardiocentra 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Patenty, certifikace a uvedení na trh

Díky druhému americkému patentu, který čeští vědci na přístroj získali, nemůže podle Pavla Juráka z Ústavu přístrojové techniky AV ČR nikdo po dobu platnosti patentu přístroj vyrábět nebo prodávat bez souhlasu jeho autorů či podílu na zisku. Tento patent rozšiřuje a ochraňuje metodiku nutnou k využití UHF-ECG technologie v praxi. O další patenty je požádáno i v Evropské unii.

Vědci z VUT vyvinuli náramek, který dokáže s předstihem rozeznat Parkinsonovu chorobu

Věda a školy

Experimentálně přístroj používá 11 nemocnic v Evropě, mezi nimi Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Další postup nyní přebírá start-up VDI Technologies, který vznikl loni v Praze právě za tímto účelem - má zajistit certifikaci přístroje jako zdravotnického prostředku a jeho uvedení na trh. Díky tomu bude možné tuto technologii rozšířit do každodenní lékařské praxe.

Vítězný projekt olympiády ČVUT může posloužit v medicíně i technice

Věda a školy

Zdroj