Česko má zavřené školy nejdéle z celé Evropské unie. Bezpečně vrátit děti do lavic by mělo být hlavní prioritou. Proto jsme před...

6 měsíce starý 18
Česko má zavřené školy nejdéle z celé Evropské unie. Bezpečně vrátit děti do lavic by mělo být hlavní prioritou. Proto jsme představili plán dalšího postupu, který navrhuje, aby postupný návrat začal 12. dubna.

Na dnešním jednání s ministrem školství Robertem Plagou nám bylo potvrzeno, že tento termín je reálný i podle MŠMT. Proto věříme, že vláda udělá maximum pro to, aby se tak stalo.

Nemůžeme dál hazardovat s budoucností mladých lidí. Děti už nemohou trpět další sociální izolací, deprivací a nedostatkem pohybu. Distanční výuka zkrátka nemůže nahradit tu prezenční. Je třeba, aby rodiče, žáci i pedagogové znali přesný termín návratu do škol.

Zdroj