Česko pomáhá: Největší poptávka ze strany uprchlíků je po samostatném bydlení

3 měsíce starý 70

Od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině Češi nabízejí pomoc všem, kdo prchají před válkou. Jenom nabídek na ubytování se sešly desítky tisíc.

Jak se pomoc s ubytováním využívá?

Ze strany uprchlíků je zdaleka největší poptávka logicky právě po samostatném, nikoli sdíleném nebo hromadném ubytování.

„Přicházející rodiny chtějí klid, vzpamatovat se a začít v rámci možností normálně fungovat,“ vysvětluje zástupkyně nevládního konsorcia Pomáhej Ukrajině Petra Schwarz Koutská. Hostel nebo jeden sdílený pokoj v bytě není pro rodiny vhodný. Část nabídek se dokonce týká pokoje přímo sdíleného s dosavadními uživateli bytu.

Následující graf zobrazuje průběžný stav využití nabídek ubytování k prvnímu dubnovému týdnu. Vyplývá z něj, že zdaleka největší zájem je o bydlení v samostatném bytě. Kliknutím na legendu se zobrazí volná kapacita různých druhů bydlení.

Celkový přehled pak vypadá následovně:

Data o ubytování v prvních dnech po ruské agresi na Ukrajinu byla veřejně dostupná, nyní už však otevřená nejsou. „Důvodem je bezpečnost na obou stranách, jak na straně pomáhajících, tak na straně poptávajících Ukrajinců,“ vysvětluje Petra Schwarz Koutská.

Občas chce někdo i úklid nebo partnerské soužití

Jistá část nabídek ale není zcela v souladu s pravidly pro pomoc uprchlíkům a obsahuje například požadavky na věk nebo poptávku různých služeb v budoucnu.

„Jde o malý zlomek ze všech nabídek pomoci a spíš to přičítáme nezkušenosti lidí s pomocí v krizových situacích. Občas někdo nabízí ubytování a zároveň s tím poptává do budoucna podíl na chodu domácnosti, úklid či vaření, aniž by třeba tušil, že takto pomoc vypadat nemá a že se nemá podmiňovat různými službami. Někteří uživatelé rovněž limitují své nabídky věkem nebo nabízejí společné partnerské či manželské soužití v budoucnu. Nabídky v této podobě samozřejmě nepřijímáme,“ vysvětluje Petra Schwarz Koutská.

Společné úsilí nevládních organizací a obcí

Jak se vyvíjí ochota Čechů pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny, Seznam Zprávy mapují průběžně. Aby pomoc byla opravdu účinná, nevládní organizace, které se specializují na pomoc uprchlíkům, se domluvily na spolupráci s městy a obcemi. Společným úsilím pak propojují Ukrajince s jednotlivci i firmami, které nabízejí pomoc.

Všechny nabídky se soustředí na již zmíněné platformě Pomáhej Ukrajině, kterou zajišťuje sdružení neziskových organizací (zapojily se Charita Česká republika, Amnesty International, Člověk v tísni, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Diakonie Českobratrské církve evangelické, ADRA nebo Sdružení pro integraci a migraci).

Pomoc se přitom zdaleka netýká jen ubytování. Češi nabízejí zajištění dopravy v rámci ČR, doučování, tlumočení, psychologickou a právní pomoc, materiální dary nebo pomoc při vyjednávání s úřady. Tyto nabídky pomoci již Seznam Zprávy opakovaně zpracovaly a poukazovaly na to, jak se během března nabídka pomoci zmnohonásobila.

Jak pomáhat i nadále

Jednotliví občané nebo spolky, firmy a organizace mohou do platformy zadat svoji nabídku pomoci skrze formulář na stránce Pomáhej Ukrajině.

Potřebné jsou zejména tři hlavní okruhy podpory: ubytování (hlavně bezpečné a ideálně v délce několika měsíců), materiální pomoc (především hygienické potřeby, lůžkoviny, trvanlivé jídlo a školní pomůcky) a dobrovolnická i expertní pomoc (pro posílení oficiální pomáhající infrastruktury, ale i pro svépomocné skupiny.

Zapotřebí jsou překlady a tlumočení, doprovody na úřady a do ubytování, hlídání dětí, orientace na pracovním trhu aj.)

Zdroj