CHYTŘEJŠÍ A SCHOPNĚJŠÍ ČESKO Školství a ekonomika jsou těsně propojené. Pandemie naplno odhalila výhody i slabiny české ekono...

4 týdny starý 5
CHYTŘEJŠÍ A SCHOPNĚJŠÍ ČESKO

Školství a ekonomika jsou těsně propojené.

Pandemie naplno odhalila výhody i slabiny české ekonomiky.

Už řadu let zřejmé, že naše konkurenceschopnost na trhu levné pracovní síly klesá. A že pokud na to jako stát nebudeme schopni zareagovat, ohrozí to ekonomickou budoucnost našich dětí.

Řešení je jediné: stát musí investovat do toho, aby naše děti byly vzdělané a schopné, a tím pádem aby byla chytrá a konkurenceschopná i naše ekonomika.

V tom je naše budoucnost!

Zdroj