Co si počít s pandemií lékařských dezinformací o covidu?

5 měsíce starý 87

19. 4. 2022

čas čtení 3 minuty


Podle psychologů konspirační teorie související se zdravím oslovují, ale neuspokojují potřebu dávat světu smysl.

 

Mezi techniky, které mohou být užitečné při rozhovorech s lidmi, kteří věří konspiračním teoriím souvisejícím se zdravím, patří podle odborníků zdržení se odsuzování, apelování na kritické myšlení a obnovení pocitu osobní kontroly.

Během pandemie koronaviru se široce rozšířily dezinformace, které přispěly k vyšší úmrtnosti na covid mezi neočkovanými a způsobily nabourání vztahů mezi přáteli a rodinnými příslušníky s opačnými názory.

V časopise Medical Journal of Australia psychologové navrhli praktické rady, jak mluvit s někým, kdo pevně věří ve zdravotní konspirace.

Zejména v dobách společenského neklidu nebo nejistoty se lidé mohou obracet ke konspiracím, aby si vysvětlili události velkého dopadu, uvedl Dr. Mathew Marques, spoluautor článku a učitel na La Trobe University.
 
Podle autorů článku konspirační teorie oslovují tři univerzální psychologické potřeby - ale nedokážou je uspokojit.

Patří mezi ně "potřeba dát smysl prostředí kolem nás ... [a] existenciální potřeba snížit ohrožení a zranitelnost, kterým čelíme v každodenním životě", uvedl Marques. "Víme, že lidé, když se cítí více znepokojeni, častěji věří konspiračním teoriím.

Jde o potřebu, kterou myslím většina z nás dokáže ocenit, zejména během lockdownů v posledních několika letech: pocit izolace nebo nespojení s ostatními lidmi.

"Tyto základní potřeby uspokojuje víra v konspirační teorie lépe než .vysvětlení, že šlo třeba o nekompetentní  zpracování věcí nebo nějaký 'vadný mechanismus'.

Výzkumníci doporučují empaticky naslouchat jedincům, kteří věří v konspirace související se zdravím, například že Covid-19 je podvod. "Reakcí lidí je často říci někomu, že se mýlí ... nebo ho zesměšnit. To ale nikoho nepřiměje ke změně názoru," řekl Marques.

Marques je zastáncem toho, abyste se "skutečně snažili pochopit motivaci, když s vámi někdo mluví - ať už je to pacient, nebo   blízký příbuzný či přítel".

"Možná mají předchozí špatné zkušenosti s lékařskými úřady nebo  lékaři, a proto budou vůči těmto úřadům a osobám velmi podezřívaví."

Mezi další návrhy patří navázání sociálních kontaktů a nabídka podpory lidem, která může pomoci napravit pocit nedostatku kontroly nad jejich životem. Například pro někoho, kdo přišel o práci, by mohla být užitečná finanční pomoc, uvedl Marques.

Pro věřící v konspiraci, kteří se vnímají jako kritičtí myslitelé, může být podle výzkumníků užitečné apelovat na tuto vlastnost a podporovat důkladné vyhodnocování informací.

Důkazy také ukazují, že "očkování" lidí proti dezinformacím dříve, než jsou jim vystaveni   může pomoci zabránit tomu, aby lidé propadli   konspiracím. Tato technika spočívá v potírání mýtů a lží dříve, než jsou bez odporu prezentovány.

To může být náročné, protože konkrétní konspirace se v průběhu času mění, uvedl Marques, ale často konstruují  "mocnou skupinu zapojenou do zlovolného utajování informací před nic netušící veřejnosti".

621

Zdroj