"Co věděl papež? Poláci jsou rozhádáni kvůli tomu, do jaké míry papež Jan Pavel II. kryl kněžskou pedofilii

6 měsíce starý 9

17. 5. 2023

Polsko se pomalu vyrovnává s rozsahem historického sexuálního zneužívání v církvi, ale až donedávna zůstávala postava Jana Pavla II., kterého si mnozí Poláci váží pro jeho roli při ukončení komunistické vlády v zemi, nedotknutelná.

Tuto konvenci narušila obvinění v dokumentárním filmu, který letos odvysílala polská komerční  televizní stanice TVN, a současně vyšla kniha nizozemského novináře Ekkeho Overbeeka, který žije v Polsku více než dvě desetiletí a o zneužívání dětí v polské církvi hodně píše.

Overbeek uvedl, že v archivech bezpečnostních složek z dob komunismu našel dokumenty, které nade vší pochybnost dokazují, že sexuální zneužívání dětí kněžími bylo v době Wojtyłova působení ve funkci krakovského arcibiskupa problémem a že budoucí papež je pomáhal krýt.

"Z dokumentů je zřejmé, že o zneužívání věděl. Reagoval na to tím, že kněžím umožnil pokračovat v jejich službě. Vůči kněžím byl velmi shovívavý, zatímco žádné důkazy neukazují, že by se někdy věnoval obětem ," konstatuje Overbeek.

Reakcí na obvinění bylo popírání a vztek. Po vytrvalé kampani proti Overbeekovi ve vládních médiích vydavatelé zrušili dvě veřejné akce na podporu jeho knihy s odvoláním na obavy o bezpečnost.

Do polského parlamentu, Sejmu, dorazili na březnové zasedání poslanci vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) s fotografiemi zesnulého papeže a přijali rezoluci na obranu jeho jména.

"Sejm ... důrazně odsuzuje hanebnou mediální kampaň, založenou z velké části na materiálech komunistického aparátu násilí, jejímž objektem je Velký papež - svatý Jan Pavel II, největší Polák v dějinách," stálo v rezoluci.

"Když jsem ten dokument viděl, byl jsem velmi rozrušený," řekl Sławomir Abramowski, 58letý kněz, který má na starosti farnost pojmenovanou po Janu Pavlu II. ve varšavské čtvrti Bemowo. Kostel byl postaven krátce poté, co církev v roce 2014 Jana Pavla II. kanonizovala, a v blízkosti oltáře má portrét zesnulého papeže, který není o nic menší než obrazy Ježíše.

Dokument použil "hrubou manipulaci s fakty", aby Jana Pavla II. očernil, řekl Abramowski.

Mezi jeho věřícími v poslední neděli, kdy byl kostel plný na mši a věřící poslouchali prostřednictvím reproduktorů v přeplněném prostoru venku, panovala vzdorovitá nálada.

Kamila, osmatřicetiletá žena s dítětem v náručí, prohlásila, že Jan Pavel II. byl "velkým odpůrcem pedofilie", a obvinění označila za politické. "Cílem této hry je odradit lidi od chození do kostela, zničit polskou identitu a odradit lidi od rodinných hodnot."

Sedmdesátiletá věřící Barbara řekla, že je nespravedlivé vznášet obvinění proti někomu, kdo je mrtvý, a nemůže se tedy bránit. "Ti, kdo ho obvinili, by se měli zamyslet nad svým svědomím. Myslím, že mohli mít problémy v dětství a dělali to, aby si zvýšili svou nedostatečnou sebeúctu," řekla.

Tato síla pocitů pomáhá vysvětlit, proč se PiS chopila tématu před říjnovými parlamentními volbami, které jsou delikátní. Koalice vedená PiS vládne Polsku od roku 2015 a velkou část své podpory čerpá od venkovského, pevně katolického elektorátu.

Mateusz Klinowski, bývalý starosta Wojtyłova rodného města Wadowice a otevřený kritik církve, řekl, že  o pravdivosti obvinění proti Janu Pavlu II. nepochybuje.

"Mezi vzdělanými lidmi je už dlouho jasné, že to kryl, ale pro politiky je to samozřejmě sladká tečka za přípravou jejich kampaně," řekl.

Jacek Karnowski, šéfredaktor provládního časopisu Sieci, řekl, že očekává, že papežův odkaz bude jedním ze tří klíčových témat, na která se vláda v nadcházející volební kampani zaměří, spolu s životními náklady a válkou na Ukrajině.

"Vědí, že v otázce potratů je většina proti nim, takže mlčí. Ale 74 % Poláků považuje Jana Pavla II. za autoritu, takže to je pro vládu velmi úrodná půda," řekl.

Na začátku dubna se do pochodů na obranu papežova jména ve Varšavě a dalších městech zapojily tisíce lidí, včetně ministra obrany a předsedy ústavního soudu.

Karnowski tvrdil, že celý skandál je součástí "politického útoku" na Jana Pavla II. koordinovaného liberální opozicí, ale podle jiných byla opozice obviněními zaskočena a snaží se zůstat neutrální, vědoma si toho, o jak citlivou záležitost se jedná. Průzkum také ukázal, že téměř polovina Poláků uvedla, že by nechtěla slyšet obvinění proti Janu Pavlu II. ani v případě, že by byla pravdivá.

Dokonce i šéfredaktor listu Gazeta wyborcza, předního polského liberálního listu, uvedl, že by nebylo správné diskreditovat papežovu historickou roli. "Wojtyła byl dítětem své doby. A to, co je pro nás dnes samozřejmé, nebylo samozřejmé před 40 lety," řekl Adam Michnik v rozhovoru, který zveřejnil ve svých novinách.

Pontifikát Jana Pavla II. trvající více než čtvrt století se časově shodoval s prvními veřejnými skandály ohledně sexuálního zneužívání v katolické církvi, které od té doby propukly v mnoha zemích. Často byli viníci jednoduše přemístěni do jiných farností, místo aby jim bylo zakázáno vykonávat kněžskou praxi nebo aby byli nahlášeni policii.

"Od té doby, co tyto skandály vypukly, se vždy kladla otázka: 'Kolik toho papež věděl?'" řekl Overbeek. "Odpověď byla v Polsku a nyní ji máme. O této záležitosti věděl od samého počátku."

Je to závěr, který mnoho lidí v Polsku nechce slyšet, protože se obávají, že by obvinění mohlo podkopat roli Jana Pavla II. jako součásti polských dějin a jeho pověst jedné z klíčových postav porážky komunismu.

"Polsko nemá mnoho nedávných postav, které bychom mohli použít jako vzory. Proto ho lidé tak horlivě brání," řekl Klinowski.

Zdroj