Další velký krok vpřed pro sociálně a zdravotně znevýhodněné! Mnoho z nich chce pracovat, ale mají velmi těžké nějakou práci naj...

před 1 měsíc 88
Další velký krok vpřed pro sociálně a zdravotně znevýhodněné! Mnoho z nich chce pracovat, ale mají velmi těžké nějakou práci najít. My jim pomůžeme díky novému zákonu o integračním sociálním podniku. Společně pomocí něj vytváříme spravedlivější trh práce pro všechny.

Je to výhodné pro všechny. Pro mnoho zdravotně postižených je to důležité často kvůli psychice a sociálním kontaktům, které v práci mají. Státu a tím nám všem ostatním se to vyplatí finančně. Z renomovaných studií vyplývá, že každá neaktivní osoba stojí stát ročně okolo 300 000 Kč. Pokud se je povede přivést na trh práce, stát ušetří nemalé peníze. Odhadované úspory rozpočtu jsou až 1,3 miliardy ročně.

Zákon přináší definici integračního sociálního podniku. Podporu od státu dostane jen takový subjekt, který bude dodržovat nastavená pravidla. Podmínkou bude zaměstnávat nejméně 30 % osob se specifickými potřebami z celkového počtu zaměstnanců. Podpořeny budou motivačním příspěvkem, který má za cíl ocenit úspěšnou pracovní integraci osob se specifickými potřebami na volném trhu práce. Ten bude vyplácen až tři roky v ročních splátkách a jeho výše bude odvislá od výdělku zaměstnance. Za kalendářní rok však bude činit minimálně 80 % měsíční průměrné mzdy.

Kromě motivačního příspěvku zákon o integračním sociálním podniku počítá také s příspěvkem na náklady spojené se zaměstnáváním osob se specifickými potřebami ve výši 1 000 Kč měsíčně. Integrační sociální podnik bude poskytovat zaměstnancům podporu odpovídající jejich specifickým potřebám.

Přečtěte celý článek