Daňové zálohy OSVČ v roce 2023

6 měsíce starý 94

Pokud vykonáváte hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musíte vždy platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, a to i při velmi nízkém zisku.

„Nová minimální záloha na sociální pojištění je 2944 korun a na zdravotní pojištění 2722 korun,“ doplnila pro Novinky Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

(Vláda připravuje reformu, v níž by se minimální odvod měl v budoucnu zásadně zvýšit až na 4540 korun, protože se zvýší minimální vyměřovací základ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy. pozn red.)

OSVČ si připlatí. Zvýší se jim minimální odvod na důchodové pojištění

Domácí

Jak se vypočítají nové měsíční zálohy na pojistné

Nové měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění představují jednu dvanáctinu ročního pojistného. Pouze tehdy, kdy je skutečná vypočtená záloha nižší než minimální, platí OSVČ minimální měsíční zálohy.

„Např. při hrubém zisku 700 tisíc korun za rok 2022 činí od odevzdání přehledů nová měsíční záloha na zdravotní pojištění 3938 korun a na sociální pojištění 8517 korun,“ vypočítala Ivanco.

Zálohy se počítají z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu (tedy hrubý zisk, resp. rozdíl příjmů a výdajů), pro náš příklad je to 350 tisíc (poloviny hrubého zisku 700 tisíc). Když ho OSVČ vydělí počtem měsíců v roce, získá měsíční vyměřovací základ. Záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 procenta z tohoto základu, tedy 3938 korun, na sociální pojištění 29,2 procenta z vyměřovacího základu, tedy 8517 korun.

Minimální vyměřovací základ je nyní 25 procent průměrné mzdy.

Odvody na zdravotní a sociální pojištění
Odvody na zdravotní pojištění se odvozují jako 13,5 procenta vyměřovacího základu.
Odvody na sociální pojištění se odvozují jako 29,2 procenta vyměřovacího základu.
Vyměřovacím základem u OSVČ je 50 procent daňového základu.

Kdy se platí zálohy na daň z příjmu

OSVČ, jejichž roční daň z příjmů za rok je vyšší než 30 tisíc korun a zároveň nižší než 150 tisíc korun, platí během roku dvě daňové zálohy ve výši 40 procent roční daně z příjmů.

Splatnost daňových záloh je v takovém případě do 15. června a do 15. prosince. „Čtvrtletně platí zálohy na daň z příjmů OSVČ s vypočtenou daní z příjmů vyšší než 150 tisíc korun, a to ve výši jedné čtvrtiny roční daňové povinnosti,“ doplnila Ivanco.

Lidé, jejichž daň je nižší než 30 000 korun, zálohy neplatí.

Které OSVČ neplatí zálohy na pojistném

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se nemusí při splnění zákonných podmínek žádné daňové zálohy platit. Podnikající zaměstnanci doplatí zdravotní pojištění jednorázově po odevzdání přehledu a sociální pojištění nemusí dokonce platit vůbec, a to v případě , že byl hrubý zisk do limitu, resp. byl při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022 nižší než 93 387 korun a ani během roku 2023 nebudou platit žádné měsíční zálohy.

„Ze zaměstnání se však samozřejmě z hrubé mzdy sociální pojištění a zdravotní pojištění standardně odvádí,“ upozornila Ivanco.

Kdy se neplatí zálohy na daň z příjmu

Zálohy na daň z příjmů neplatí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, pokud jejich roční daň z příjmu nepřesáhla 30 tisíc korun.

Podnikající zaměstnanci neplatí daňové zálohy v případě, že dílčí základ daně ze závislé činnosti za rok 2022 tvoří více než 50 procent celkového daňového základu.

„Zaplacené zálohy na daň z příjmu ze zaměstnání se však v daňovém přiznání za rok 2023 započtou vůči celkové roční daňové povinnosti,“ dodala Ivanco.

Odvody OSVČ se zvýší, ve stáří jim hrozí život na dávkách

Finance

Zdroj