Data z obcí. V Praze má alespoň první dávku 81 procent seniorů nad 60 let

1 měsíc starý 13

Česko má nyní dostatek vakcín, očkovat se tedy již mohou všichni obyvatelé nad 12 let, kteří projeví zájem.

Celkem má alespoň první dávku přibližně 65 procent české populace, další jednotky procent mají vytvořenou registraci či hotovou rezervaci termínu.

Novinky nabízí interaktivní mapu proočkovanosti alespoň první dávkou ve všech tuzemských sídlech, a to podle věkových skupin, jak to vykázal Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Redakce pro účely přiblížení obecných trendů v článku vyfiltrovala města nad 15 tisíc obyvatel a zaměřila se na nejohroženější skupiny seniorů.

Současně ale také na proočkovanost věkové skupiny 16-29 let, protože právě mezi těmito lidmi se v současnosti šíří nákaza nejvíce kvůli aktivnějšímu způsobu života a vysokému počtu kontaktů.

Nejvíce seniorů nad 60 let naočkovaných alespoň první dávkou je ve vztahu k tamní populaci v Havlíčkově Brodě, kde poměr očkovaných činí 86,8 procent. V Praze má alespoň částečnou ochranu po první dávce přes 81 procent seniorů starších 60 let.

Nejvyšší počet rozočkovaných lidí z věkové skupiny 16-29 je v Jindřichově Hradci.

Tam z je z celkem 3073 lidí naočkovaných alespoň první dávkou vakcíny 1525 zájemců, což činí 49,6 procent. V Praze dostalo vakcínu z celkem 176 544 obyvatel v této věkové skupině vakcínu 44,1 procent.

Kde je nejvíce nenaočkovaných seniorů?

U nejzranitelnějších skupin, tedy seniorů nad 60 let, je proočkovanost obecně vyšší. Patřili mezi první na začátku roku, které stát do systému očkování vpustil.

Alespoň první dávku dostalo více než 80 procent seniorů nad 80 let, dalších zhruba 10 procent čeká na očkování. Podobně to vypadá i u nižší věkové skupiny 70-79 let. Ne všichni ale mají o očkování zájem a chtějí jej podstoupit.

Například v Praze, kde žije asi 55 tisíc lidí nad 80 let není naočkováno 14,1 procent z populace, v absolutních číslech se jedná o 7 781 seniorů z této věkové skupiny.

U nižších věkových skupin 60 až 69 a 70 až 79 let, do kterých spadá asi 263 tisíc lidí není naočkovaných 51 tisíc.

Nejvíce nenaočkovaných seniorů starších 80 let ve městech nad 15 tisíc obyvatel vzhledem k tamní populaci připadá na Třinec, kde není naočkováno 33 procent těchto lidí, což odpovídá 553 seniorům nad 80 let. O dvě procenta méně má pak Varnsdorf.

Z dat je také patrné, že v malých a menších obcích a městech je proočkovanost seniorních skupin nad 80 let nižší. Podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška zde může hrát roli právě dostupnost očkovacích center.

Zdroj