Dětem může škodit i nealkoholické pivo. První jim nalijí rodiče, říká psycholožka

4 měsíce starý 44

Podávat dětem chmelené nápoje označené jako nealkoholické představuje dvojí problém. Nelze zcela pominout fakt, že i v nealkoholických pivech je drobný obsah alkoholu. Podle Heleny Horálek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice je ale zásadní hlavně to, jak vypadají jejich obaly a jak jsou vnímány.

„Z našeho pohledu je důležité psychologické hledisko, kdy děti učíme kultuře, že pít alkohol, pít pivo je normální. Zároveň je tam i zdravotní hledisko. Dětský organismus se vyvíjí, máme stanovenou hranici 18 let, někdy až 21 let. V budoucnu to má i zdravotní dopady,“ varovala.

Kvůli tomu, jak vypadají, vnímá problematicky třeba i nápoje, které se inspirují například sektem. Poukázala, že v minulosti se prodávaly například žvýkačky, které vypadaly jako cigarety. „Ty už jsou zakázané, protože to děti také učilo té kultuře, že kouřit je normální. S alkoholem je to úplně stejné, ať se jedná o pivní nebo vínové náhražky,“ srovnala.

Rodiče nemají povědomí o rizicích alkoholu, říká organizátor

Petr Freimann, tedy ředitel organizace Suchej únor, která stojí i za novou kampaní s názvem Nechmel děti, ovšem zdůraznil, že cílem není v tomto případě zákaz. Jde podle něj spíše o to poučit rodiče. „Nesnažíme se o jakoukoli prohibici, ale o to, aby byl každý informovaný, aby k tomu přistupoval zodpovědně, a tím pádem se snižovalo riziko dopadu v budoucnosti,“ poukázal.

Většina rodičů podle něj „nemá povědomí o problematice alkoholu jako takového, myslím té látky, a co způsobuje“. Zásadní součástí kampaně proti podávání alkoholu či jeho náhražek dětem proto je poučení rodičů. Za další důležitý bod považuje správnou komunikaci s dítětem včetně nastavení jasných pravidel, „která jsou nějakým způsobem i vynucována, jsou ale dohodnuta partnersky“.

Soustředit se v kampani na rodiče je důležité, protože podle Heleny Horálek jsou to právě oni, kdo své děti s alkoholem seznamují. Kromě nealkoholického piva jim jako první často nabídnou i to opravdové. „První iniciátor je většinou rodič, který podává dítěti alkohol. Někdy více vědomě, někdy více nevědomě, je to i kultura, která u nás je. Právě rodiče učí děti kultuře alkoholu,“ poukázala. Až později začínají děti pít alkohol pod vlivem kamarádů nebo například reklamy, dodala.

Závislost hrozí i v úspěšných rodinách

Potíž s alkoholem u dětí je i ta, že jsou děti náchylnější k závislostem. O to důležitější je „je kontrolovat, dávat jim hranice“, podotkla psycholožka. Odmítla, že by závislost na alkoholu více hrozila dětem ze sociálně slabších rodin. „Do závislosti může spadnout kdokoliv. Jde o další vlivy. Mohou to být i děti z úspěšných rodin, například protože jsou pod vysokým tlakem,“ varovala.

Prvním cílem kampaně je podle Petra Feimanna „téma vůbec otevřít“. K tomu zprvu poslouží hlavně sociální sítě, ale i „nějaké venkovní plochy“. Že by výzva „nechmel děti“ vyzněla naprázdno, se psycholožka neobává. Poukázala, že něco podobného se uskutečnilo i ve Francii, tam však s apelem na víno. „Tím, že zacílili na rodiče a oddálení podávání alkoholu, se jim to snížilo,“ podotkla.

Zdroj