Děti se při testu bály označit siluety za chlapce a dívku. Nechtěly nikoho urazit

2 měsíce starý 6
Lékař Thomas Lyons prováděl u šesti dětí jednoduchý test zraku. Po dokončení si všiml, že všechny děti byly ve stresu, když měly podle kreseb určit, zda se dívají na obrázek chlapce, nebo dívky. Čtyři z nich dokonce odmítly slovo chlapec a dívka použít. Bály se, aby označením někoho neurazily.
Zdroj