Dnešní aktuality 7.3.2021

1 měsíc starý 14
Policie nepustila z Ostravska autobusy s lidmi, kteří chtěli protestovat v Praze proti vládním opatřením. Společnost je rozdělená. Lidé jsou zoufalí a jejich trpělivost je oprávněně na konci. Část lidí plošnému omezení práv fandí s důvodem, že ti demonstranti se přece můžou nakazit a nakazit i ostatní. Někteří lidé mají dokonce názor, že nejlepší lék na takovou demonstrací je vodní dělo, a jak víme, ministr vnitra Hamáček z ČSSD je již za 103 milionů korun objednává, což je pro SPD nepřijatelné, aby někdo takovým způsobem potlačovat názory lidí. Neměli bychom se mýlit - svoboda buď je, nebo není, demokracie buď je, nebo není. Neexistuje nějaké omezená parlamentní demokracie, demokracie, tedy vláda občanů buď je, nebo není. Ústava zcela jednoznačně zaručuje každému z nás svobodu konání i pohybu.

Ve výjimečných případech, kdy je nutné chránit lidské životy, je možné omezeně a velmi selektivně některá práva občana omezit a takové opatření musí obstát v takzvaném testu proporcionality a racionality. Zákaz pohybu občanů mezi okresy, přesněji, výrazné omezení svobody shromažďování, nemá ale ani racionální ani proporcionální zdůvodnění. V čase, kdy se tisíce lidí mačkají v supermarketech a do velkofabriky dojíždí stovky pracovníků, v momentě, kdy víme, že zdravý člověk není nijak ohrožen, nemá takový zákaz žádné opodstatnění a rozhodně nemůže být důvodem pro tak zásadní zásah do práv daných listinou základních práv a svobod a naší Ústavou.

Podle zákona o krizovém řízení je „vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území.“ K tomu si dovolím citovat jeden rozsudek pražského soudu: „Bylo možné také zaznamenat, že postup vlády při vyhlášení „nového“ nouzového stavu je ospravedlňován povinností státu chránit životy a zdraví občanů. Takový přístup vychází z nepodložené premisy, že nouzový stav je jedinou alternativou k ochraně životů a zdraví při probíhající pandemii. To není vůbec jednoznačné (stěží lze tvrdit, že bez vyhlášení nouzového stavu by nebylo možno chránit životy a zdraví). I kdyby se však o jedinou alternativu jednalo, je třeba trvat na tom, že účel (byť legitimní a ušlechtilý) nesvětí prostředky; opačný přístup snad může platit v autoritářském či totalitním státu, avšak v tuzemsku existuje čl. 1 odst. 1 Ústavy, dle něhož Česká republika je demokratický právní stát.“

Některá opatření vlády jsou protiústavní, což již rozhodl soud. Ministr vnitra Hamáček by si toho mělo být vědomý a neměl by policisty zneužívat k šikaně občanů a k nezákonnému omezování jejich práv. A je v takovém případě jedno, jestli občan má názor, který se někomu líbí nebo nelíbí. SPD bude rozhodně hájit práva a svobody nás všech a uděláme maximum, abychom protiústavní kroky vlády zrušili.

Plošné zákazy nejsou cesta. Je potřeba zrušit ta plošná omezení, která jsou nesmyslná, a po roce víme, že nikam nevedou. A teď uvedu návrhy řešení SPD. Vládní opatření nefungují. Je třeba opět zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Evropská unie škodí. Je nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů. Mimochodem na to, aby se využila síť praktických lékařů, už jsme poprvé upozornili a vyzývali k tomu vládu cca před dvěma měsíci a až nyní k tomu vláda přistupuje. Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory FFP2, desinfekce a vitaminy. Je nutné posílit kapacitu nemocnic využitím kapacit lázeňské léčby včetně personálních kapacit těchto organizací. Okamžitě je nutné na základě zkušeností z praxe zahájit léčbu nákazy funkčními léky, které doporučují lékaři z medicínské praxe. K využití léků již vyzývám od jara loňského roku. Okamžitě je nutné využít českých testů využitelných k uživatelsky dobrovolnému samotestování. A je nutné podpořit vlastní kapacity pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a služeb včetně gastronomických služeb. Lidé si potřebují jít koupit boty, nebo si zajít ke kadeřníkovi a tak dále.

Je potřeba otevřít školy pro výuku za dodržení jasných preventivních opatření s využitím možností dobrovolného samotestování. Je možné upravit rozvrhy, rozdělit žáky na skupiny a tak podobně. Je také potřeba zajistit pro občany zdarma respirátory FFP2 v hromadné dopravě a také posílit spoje hromadné dopravy, aby docházelo k menší kumulaci občanů. A je také potřeba například stanovit přísná preventivní pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Žádní migranti, jelikož každý týden jsou tady zadržováni různí nelegální migranti z různých islámských a dalších rozvojových zemí, takže naše hranice jsou jako cedník.

A na závěr bych Vás chtěl požádat, podepište nám prosím petici SPD pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosine na Covid-19. Vláda odmítá konat! V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. Odkaz na naší elektronickou petici je zde v příspěvku pod videem: https://www.petice.com/petice_pro_zajitni_dostateneho_mnostvi_a_volneho_prodeje_leku_isoprinosine

Prosím SDÍLEJTE.

Žádáme Vládu ČR, aby bez zbytečného odkladu zajistila dostatečné množství léku Isoprinosine k prodeji v lékárnách bez lékařského předpisu. U tohoto léku je při včasném podání odůvodněný předpoklad pozitivního vlivu na průběh onemocnění nemocí Covid-19 u nemocných. Je tedy nutné jej zajistit v takové míře, aby byl dostupný všem nemocným onemocněním Covid-19, kteří o léčbu s ním projeví zájem. Česká republika se nyní nachází v kritické situaci, kdy dochází k vyčerpání personálních i technických možností nemocnic, do péče o pacienty byli nuceni se zapojit i zdravotníci z ambulancí a hrozí, že nebude možné poskytnout dostatečnou péči všem potřebným pacientům. V tomto okamžiku je nutné připustit všechny možnosti a medikamenty, které mohou pomoci zmírnit průběh onemocnění nemocí Covid-19 a mezi něž patří i lék Isoprinosine tak, aby se zabránilo úplnému kolapsu českého zdravotnictví. Nelze odepírat lék, který má při včasném nasazení potenciálně příznivý vliv na průběh onemocnění Covid-19 těm nemocným, kteří o něj projeví zájem. Nemocný by se měl mít možnost sám rozhodnout, zda si chce tento lék opatřit a užívat jej či nikoli. Sám by si pak nesl rizika a případné následky spojené s užíváním tohoto léku. Lék Isoprinosine by proto měl být volně a v dostatečném množství dostupný k prodeji v lékárnách na celém území České republiky. V sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých průběhů nemoci. My, občané České republiky proto žádáme Vládu ČR, aby tak učinila.

Zdroj