Dohledový úřad: Babiš si musí co nejdřív zřídit volební účet

4 měsíce starý 13

Zákon nezná pojem „oznámení kandidatury“. Od jakého momentu se prezidentským kandidátům počítají výdaje na kampaň?

Od vyhlášení voleb začínají běžet stejné procesy pro všechny osoby, které budou kandidovat ve volbách. Od té chvíle se jim veškeré výdaje na kampaň zahrnují do finančního limitu. To, že někdo ohlásil kandidaturu začátkem července, někdo později, nemá vliv. Hlavní je, že byly vyhlášeny volby a kandidát dělá aktivity k osobní propagaci a je to spojeno s nějakým výdajem.

Jak je to se zřízením volebního účtu? Pokud někdo ohlásil kandidaturu teď, běží mu i tak pětidenní lhůta pro zřízení?

Žádná pětidenní lhůta mu neběží. Pokud kandidát začne s agitací později po vyhlášení voleb a má s tím finanční výdaje, tak si musí neprodleně zřídit volební účet. Tzn. nemusí to dělat do 5 dnů od vyhlášení voleb, ale může později. Každopádně ale musí mít každý kandidát založený volební účet nejpozději ke dni, kdy se odevzdávají kandidátní listiny, v tomto případě je to 8. listopadu.

Pokud tedy například Andrej Babiš ohlásil v neděli kandidaturu, bude muset zpětně vykázat vše, co dosud na podporu své kandidatury udělal?

Je to složitější v tom, že výdaje můžete hradit vy jako kandidát, ale také je mohou hradit podporovatelé. Zákon nezná limity pro podporovatele a de facto umožňuje, aby v případě prezidentské kampaně podporovatelé financovali celou kampaň.

Babiš bude kandidovat na prezidenta

Prezidentské volby

Dá se za podporovatele považovat i politická strana nebo hnutí?

Ano, protože politická strana má podle zákona o sdružování nastavené pouze limity na to, jakou podporu může přijímat, nikoliv jakou může dávat.

Takže ve chvíli, kdy bude hnutí ANO financovat svému předsedovi prezidentskou kampaň, tak nebude mít výši podpory nijak omezenou?

V zákoně o volbě prezidenta není pro podporovatele žádný limit. To ale neznamená, že je podpora neomezená, ať to není zavádějící. Jelikož bude podporovatel dávat podporu kandidátovi, musí ji ten kandidát přiznat. Součet všech podporovatelů a výdajů daného kandidáta pak nesmí překročit limit kampaně, který je pro první kolo prezidentské volby stanoven zákonem na 40 milionů plus dalších 10 milionů pro případné druhé kolo.

Podle mě by to mělo fungovat takto:

Pan Babiš si musí založit volební účet. Je ale možné, že ho nebude moc využívat, protože mu bude veškerou kampaň dělat politické hnutí ANO 2011, které to zafinancuje a po skončení volební kampaně mu napíše dokument, ve kterém bude uvedená částka, kterou utratilo za jeho podporu. Do této částky se ale musí zahrnout i to, co se uskutečnilo od vyhlášení voleb. Řada věcí, které probíhaly v souběhu s komunálními a senátními volbami, byly samozřejmě propagace pana Babiše, ať už billboardy nebo jeho vystavené fotografie v souvislosti s kampaní.

Babiš bude objíždět voliče v luxusním karavanu

Domácí

Jak dokáže úřad rozlišit, co se dá ještě brát za podpůrnou kampaň v senátních a komunálních volbách, a co už za kampaň prezidentskou?

Máme k tomu stanoviska, která říkají, že pokud souběžně probíhá vícero druhů kampaní, tak ten, kdo výdaje platí, by je měl v nějakém poměru rozdělit. Jaký ten poměr bude, si stanoví on. My děláme z venku monitoring a ve chvíli, kdy dostaneme zprávy o financování kampaně a budou probíhat kontroly, tak budeme porovnávat, zda číslo, které uvedl, má nějakou logiku.

Jak to budete řešit třeba v případě obytného vozu, který si šéf ANO pořídil už ze začátku roku?

Zatím jsme neměli případ, kdy by byla v kampani využívána vozidla politické strany. Vždycky si na kampaň něco pronajaly a dávaly do výdajů náklady na leasing nebo pronájem. Přesto ale máme stanovisko, že v případě, že by někdo vůz nakoupil a využíval ho v kampani, tak má k tomu odpisový plán. Podle výše odpisu na ten rok napočítá počet dnů, po které vedl kampaň, a takovou částku by měl zahrnout do výdajů na příslušnou kampaň. Jestli souběžně probíhaly tři kampaně, tak částku na den dělí třemi. Komunální a senátní volby máme zmonitorované, takže hnutí ANO to bude muset nějak zahrnout a zohlednit ve vztahu ke kampani pana Babiše.

Zdroj