Domino kolem dluhopisové skupiny Premiot padá, zkrachoval horský projekt

3 měsíce starý 37

Velký vydavatel dluhopisů Premiot Group poslal do insolvence svou firmu Hotel Karolína. Ta v Harrachově buduje apartmánový projekt přestavbou historického hotelu Krakonoš.

Firma dluží celkem 121 milionů korun. Premiot podnikatele Ondreje Spodniaka chce v tomto případě vyřešit bankrot reorganizací, jejíž součástí má být prodej projektu investorovi.

O zastavení stavebních prací na krkonošském projektu informovala redakce SZ Byznys již v únoru. Firma tehdy situaci vysvětlovala chladným počasím. Nyní však ve zveřejněném insolvenčním návrhu sama přiznala, že to bylo jinak.

„Projekt byl financován skrze zápůjčky a úvěry, v lednu 2023 nicméně došlo k pozastavení financování a dlužníkovi bylo znemožněno čerpat přislíbených úvěrových rámců,“ napsala firma v insolvenčním návrhu. „Stavební práce na projektu v současné chvíli neprobíhají, a to právě z důvodu neschopnosti dlužníka aktuálně dostát svým závazkům,“ dodala společnost.

Premiot navrhuje vyřešit insolvenci Hotelu Karolína reorganizací. Na konci se má uskutečnit převzetí projektu investorem.

„Poměrné uspokojení přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší než v řízení konkurzního typu,“ slibuje společnost.

V rámci takto navržené reorganizace může dlužník navrhnout i insolvenčního správce. V tomto případě si Premiot vybral kancelář Azam – insolvence.

Takto měl projekt Karolína v Harrachově vypadat:

Foto: Premiot Group

Základní kámen projektu byl položen teprve loni v listopadu. Při zahájení stavby na něj poklepala tenisová hvězda Karolína Plíšková. Ta měla na rok 2022 uzavřené s Premiotem partnerství a účastnila se také slavnostního zahájení stavby projektu Skalka. Vedle Plíškové angažoval Premiot jako svou tvář také herce Petra Štěpánka.

Pád Hotelu Karolína je již druhou formálně zahájenou insolvencí v rámci Premiot Group. První insolvenční řízení bylo zahájeno na popud věřitelů s firmou Premiot obchodní.

Do dluhopisů firem ze skupiny Premiot vložilo své peníze kolem 3300 lidí. Jen společnost Premiot obchodní, která se jako první z holdingu dostala do insolvenčního řízení, má podle posledních dostupných údajů z roku 2021 vydané dluhopisy za 734 milionů korun. Závazky celé skupiny budou pravděpodobně ještě o řád vyšší.

Kauza skupiny Premiot Group

Kauzu holdingu Premiot Group sleduje redakce SZ Byznys již od začátku roku. K případu jsme vydali následující zprávy:

Zdroj