Doudlebští vystavili Boží hrob. Velikonoční památka ze sklíček je unikátem

3 měsíce starý 3

Galerie: Doudlebský Boží hrob vyrobila v Olomouci firma Zbitek v roce 1883. Jedná se o mozaikovité zpodobnění Ježíšova hrobu v Jeruzalémě

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

Galerie

Doudlebský Boží hrob vyrobila v Olomouci firma Zbitek v roce 1883. Je to mozaikovité zpodobnění Ježíšova hrobu v Jeruzalémě

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

„Až do první světové války se jich vyrábělo velké množství, posílaly se i do zámoří, do Jižní Ameriky. V Čechách a sousedních zemích zůstaly jednotlivé kusy,“ uvedl historik a kronikář Jan Šimánek. Mezi lety 1846 až 1914 vzniklo asi tisíc hrobů. Nyní je v Česku kolem deseti těchto hrobů. V Rakousku se jich dochovalo asi pět, v Německu tři. Známé jsou hroby ve Vatikánu a Kartágu

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

První zmínka o kostele sv. Vincence pochází z roku 1143. V době baroka se obec stala poutním místem. Na oltáři se nachází kopie obrazu Doudlebská madona, originál je umístěn v Národní galerii

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

Mozaika je ze sklíček, ručně všívaných do kartonu. Základ tvoří hrob, oltářní stůl s dřevěnou sochou ležícího Kristova těla. Nad ním je svatostánek a panel s křížem, kam se dávala monstrance. Po stranách andělé, na krajích rytíři. „Značí stráž, kterou postavil Pilát k hrobu v Jeruzalémě, aby židé Kristovo tělo neukradli,“ popisuje Šimánek

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

Boží hroby byly různě velké, doudlebský měří asi čtyři metry. Staví ho od roku 1883, kdy ho koupil farář František Kuliš. Přes rok je složený v dřevěných bednách ve zpovědní místnosti, aby se nepoškodil. Většinou se stavěl v týdnu mezi Květnou nedělí a Velkým pátkem. Dřív to dělal kostelník s pomocníky, před časem převzal tradici Šimánek s přáteli

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

Letos ho stavěli tři hodiny. Hrob dopravili k oltáři, pak ho čistili, ze štaflí připevnili k oltáři a rozsvítili. „Krásný dojem dělá osvětlení za sklíčky. Původně se tam dávaly petrolejové lampy, v roce 1940 je nahradily žárovky,“ popisuje Šimánek. Někdejší kostelník vzpomínal, jak jeho dědeček musel stále dolévat olej do desítek lamp

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

Ve vsi se pečou i tradiční velikonoční jidáše, malé pletenky jako symbol provazu, na kterém se Jidáš oběsil

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

Kostelnice Růžena Burdová (81) jich letos napekla čtyřicet. „Mám recept: vraž do toho, co tě napadne,“ řekla novinářům. Místní zvláštností jsou římovské podkovy, pouťové cukroví, připomíná desatero božích přikázání. Na podkově je devět nebo dvanáct okének

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

„Pekly se celou zimu, byly uložené v truhlách, aby změkly. Prodávaly se na Černou neděli, při postní pouti,“ řekl historik. Pouť v Doudlebech obnovili asi před deseti lety

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

V jihočeských Doudlebech postavili vzácný boží hrob z roku 1883

V Doudlebech drží i jiné velikonoční zvyky. Třeba obchůzku dětí po vsi s řehtačkami a klapačkami. Řehtají od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty. Stará dřevěná řehtačka je v kostele. Děti obcházejí třikrát denně všechny domy, zapisují, kdo kolikrát řehtal, podle toho si dělí koledu

Autor: Pancer Václav

Zdroj: ČTK

Zdroj