Drama na střeše hotelu, děsivé nehody i pád letadla. Pražská záchranka slaví 165 let

1 měsíc starý 24

 Aktuálně.cz / Archiv Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy / Se souhlasem k užití

Tragický čtvrtek 10. října 1975 vstoupil do dějin pražské zdravotnické záchranné služby. Tehdy se v pražském Suchdole zřítilo dopravní letadlo, šlo o nejtragičtější leteckou nehodu v českých dějinách. Perfektní a skvěle koordinovanou práci a mimořádné nasazení záchranářů a lékařů v nemocnicích, kteří zachránili 41 lidských životů, oceňoval celý svět. Událost pak zpracovali filmaři v oblíbeném seriálu Československé televize Sanitka.

Zdravotníci měli na co navazovat. Pražská záchranka je totiž nejstarší v Evropě a pravděpodobně i na světě. "Již v roce 1857 se na doporučení barona Päumanna, tehdejšího ředitele c. k. Policie pražské, přihlašuje 36 dobrovolníků nejrůznějších profesí a ustavuje společně 'Pražský dobrovolný sbor ochranný'. Pouze tři členové sboru byli zdravotníky," popisuje oficiální web Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

Cílem sboru bylo: "ochrániti, co jest ochrany hodno, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně" .

Souhlas se vznikem družstva, jehož členové jsou označeni červeno-bílou stuhou na levé paži, později sborovým odznakem, vydalo c. k. místodržitelství 8. prosince 1957.

Sbor ochranný se osvědčil již následující rok při požárech Šitkovských mlýnů a během povodní, které provázely Pražany v posledních desetiletích 19. století, získal takový věhlas, že se na něj obracela o pomoc při zakládání obdobných organizací i další města v zemi.

První oficiální sídlo bylo v dolní části Václavského náměstí, pak ve Spálené ulici č. 93, následně v Havlíčkově ulici a od roku 1911 na Staroměstském náměstí. Nedlouho po 2. světové válce je přesunuto do ulice Dukelských hrdinů č. 21, kde pracuje jedno ze stanovišť Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy dodnes.

Na přelomu 40. a 50. let se "Záchranná služba Praha stává průkopníkem přednemocniční neodkladné péče v naší zemi. Zatímco v řadě míst obhajují zdravotničtí záchranáři svoji holou existenci alespoň v organizačním rámci místních nemocnic, v Praze existuje jako samostatná, profesionálně vysoce zdatná organizace, po určitou dobu dokonce disponující vlastním lůžkovým resuscitačním oddělením," popisuje web.

V roce 1987 byl na letišti v Praze-Ruzyni oficiálně zahájen provoz prvního stanoviště letecké záchranné služby v tehdejším Československu. V témže roce je - rovněž poprvé u nás - v Praze úspěšně zahájen provoz záchranné služby systémem rendez-vous, kdy lékař vyráží na místo nehody rychlým osobním vozem a pomalejší a často vzdálenější velká "sanitka" přijíždí v případě potřeby za ním.

V uplynulém roce řešili zdravotníci metropolitní záchranné služby rekordní počet více než 127 tisíc událostí a rostoucí trend pozorují stejně jako ostatní krajské záchranky i v roce letošním. Aby snížila zatížení svého provozu, plánuje pražská záchranka zřídit v příštím roce vlastní zdravotní dopravní službu. Její posádky budou zajišťovat výzvy nižší naléhavosti, uleví tak záchranářským posádkám.

Video: Chodec v Praze ignoroval houkající sanitku. Blokoval ji v jízdě a ukázal na ni sprosté gesto (19. 10. 2022)

Zdroj