Drancování mezinárodních moří musí skončit. Téměř třetinu jejich rozlohy by mohly chránily rezervace

5 měsíce starý 73
Více než polovina rozlohy světových oceánů je vystavena intenzivnímu průmyslovému rybolovu. Ten společně s těžbou různých surovin, znečišťováním odpadními vodami a globálním oteplováním vede k tak velkému úbytku některých druhů mořských živočichů,...
Zdroj