Drobný přivýdělek i směna kryptoměn. Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám

před 2 měsíce 116

 Reuters

Do 15. února museli zaměstnanci odevzdat do mzdové účtárny všechny podklady nezbytné pro uplatnění odečitatelných položek a slev na dani. Roční daňové zúčtování za ně tak provede zaměstnavatel.

Kladný rozdíl mezi měsíčními odvody a ročním zúčtováním zaměstnanci obdrží ve výplatě formou daňového přeplatku.

  • Daňové odpočty snižují roční daňový základ a jsou vyjmenované v paragrafu 15 zákona o dani z příjmů.

"Základ daně lze snížit o takzvané odčitatelné položky, mezi které patří dary, penzijní pojištění a připojištění, penzijní spoření, životní pojištění, darování krve, členské příspěvky odborové organizaci a úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Poslední dvě zmíněné, příspěvky odborům a úhradu za zkoušky, lze v přiznání uplatnit letos naposledy," uvedla provozní ředitelka NeoTax Nikola Žítková.

  • Maximální daňový odpočet úroků z úvěru na řešení vlastního bydlení se od roku 2021 snížil na 150 tisíc korun. Pokud ale došlo k obstarání bytové potřeby před rokem 2021, na tyto úroky z úvěru se vztahuje původní maximální limit ve výši 300 tisíc korun.
  • U vkladů na smlouvu o životním pojištění je to 24 tisíc korun. Stejná maximální částka pak platí u penzijních smluv.

Sleva na manželku či manžela činí 24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P je dvojnásobná. Podmínkou však je, že partner neměl roční vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68 tisíc korun, přičemž například rodičovský příspěvek se do těchto příjmů nepočítá. K tomu je nutné dodat čestné prohlášení.

Školkovné na každé dítě za rok 2023 lze uplatnit maximálně v částce 17 300 korun. Nárok prokáže příslušným potvrzením od školky.

Lze si také uplatnit snížení daňového základu až do výše 15 procent, pokud zaměstnanci darovali v loňském roce částku nad jeden tisíc korun na veřejně prospěšné činnosti a mají na to potvrzení. V případě, že dary směřují na podporu Ukrajiny, lze si odečíst až 30 procent.

  • Růžový papír je možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud během roku změníte zaměstnavatele, můžete prohlášení v nové práci podepsat znovu.

Ostatní zaměstnavatelé, kde pracujete na dohodu, odvedou zpravidla takzvanou srážkovou daň.

Prodej auta i drobné práce

Jsou ovšem situace, kdy musí daňové přiznání podat i zaměstnanci sami. Například když pracují pro více zaměstnavatelů současně, mají příjmy z pronájmu nemovitostí nebo mají ostatní příjmy vyšší než 20 000 korun za rok.

"Mezi takové příjmy patří například i prodej auta, akcií či bitcoinu," vyjmenovává Žítková.

Pokud si tedy člověk přivydělává ve volném čase například šitím nebo drobnými řemeslnými pracemi, musí podávat daňové přiznání sám. 

Dalšími často opomíjenými důvody pro podání daňového přiznání jsou například ukončení penzijního či životního pojištění, na které byly čerpány daňové výhody, obchody s cennými papíry či zisky plynoucí z cenných papírů v zahraničí, transakce s kryptoměnami, jako jsou směny za jiné kryptoměny či NFT, směny za zboží.

  • Pokud zaměstnanec nepodá daňové přiznání, i když měl, hrozí mu pokuta za opožděné tvrzení daně, tedy pokuta za pozdní podání daňového přiznání.

Jak vyplnit daňové přiznání

Je možné vyplnit formulář, který naleznete na stránkách finanční správy, případně je k dispozici na každém finančním úřadě, a pak jej doručit na finanční úřad osobně nebo poštou, a to nejpozději do 2. dubna 2024.

Další možností je podat daňové přiznání elektronicky skrze online finanční úřad například přes bankovní identitu nebo online daňovou kalkulačku Aktuálně.cz. Výsledkem je soubor PDF s vyplněnými údaji ke stažení. I ten si buď vytisknete, podepíšete a doručíte osobně či poštou na finanční úřad, nebo jej podáte elektronicky (datová schránka, elektronický podpis).

Při elektronickém podání je lhůta pro podání o jeden měsíc prodloužena, tedy do 2. května 2024. Daň z příjmů musí být zaplacena nejpozději v den podání daňového přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2023 se na sociální správu i na zdravotní pojišťovnu musejí odevzdat nejpozději měsíc od podání přiznání, tedy do 2. května, respektive do 1. června.

Přečtěte celý článek