Dvanáct lékařů včetně dříve nakaženého rektora Zimy kritizuje přetrvávající opatření, zejména testování

1 měsíc starý 12

"Zdraví člověka lze trvale poškodit jak virovou nákazou, tak nejrůznějšími omezeními, které navozují úzkost a depresi, vylučují jedince ze společnosti, zpřetrhají vztahy, způsobují sociální úpadek, ztrátu ekonomických jistot a rovněž ztrátu životního smyslu," uvedli lékaři.

Cílem opatření podle nich musí být nejen rychlá záchrana životů, ale také dlouhodobé zachování společenské infrastruktury, hodnotového a společenského systému. Důraz kladou na vývoj dětí a vzdělávání nebo zachování kulturního a sportovního života. Myslet je podle nich třeba také na ekonomiku.

Podle signatářů dopisu má vláda standardní mechanismy řízení epidemie. Hlavní roli v ní má hrát ministr zdravotnictví, hlavní hygienik, případně hlavní epidemiolog za podpory Státního zdravotního ústavu. "Tato standardní struktura a její odborná doporučení a rozhodnutí pro řešení koronavirové krize byly a stále jsou odsouvány na vedlejší kolej," uvedli.

Skupina MeSES podle nich nenese za svá doporučení právní, ekonomickou ani politickou odpovědnost, přestože se jimi vláda při svých doporučeních zaštiťuje. Minulý týden skupina MeSES na podobnou kritiku reagovala na webu.

"Mezioborová skupina pro epidemické situace je poradním orgánem ministra zdravotnictví a její úkol vyplývá přímo z názvu," napsala. Uvedla, že má jasně dané úkoly a svá zadání mají i odborné útvary ministerstva, která řídí jejich odborné náměstci. "Nevidíme tak žádný důvod ani prostor ke spekulacím nebo domněnkám ohledně vlivu, rozhodování či jeho odůvodňování. Jde o rutinní činnost ministerstva, kterou je jistě schopno řešit obvyklými interními postupy," dodali.

Hlavním hlediskem pro její návrhy je co nejúčinnější utlumení epidemie, které bude dlouhodobě udržitelné a povede k nejvyšší možné míře návratu společnosti k běžným každodenním činnostem.

"Jsme přesvědčeni, že si jako stát a jako společnost nemůžeme dovolit opakování benevolentního, ba lehkovážného přístupu k epidemické situaci. Nevyvážené prosazování jednotlivých zájmů by opět vedlo k obětem na lidských životech a k obrovským hospodářským škodám," uvedla také skupina.

Skupina lékařů se vyjádřila také k plošnému testování, podle nich v současné epidemické situace nedávají smysl. Náklady na jeden pozitivní test jsou podle nich vysoké, například ve školách asi 350.000 korun při počtu 27 pozitivních na 100.000 dětí z posledního týdne. Stačí podle nich testovat lidi s příznaky a vytrasované kontakty.

Navrhují také, aby se lidé po nemoci očkovali jen jednou dávkou vakcíny, což podle nich tvoří dostatečnou ochranu. Za dostatečnou dobu, po níž jsou dříve nakažení chráněni, považují devět až 12 měsíců. Ministerstvo zdravotnictví v současné době zvažuje, že dosud platné tři měsíce navýší na šest měsíců.

Kromě Zimy nebo Pirka, který nedávno skončil v čele Kardiocentra IKEM, jsou signatáři například také vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice Martin Balík, imunoložka Jiřina Bartůňková, přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Jiří Beneš, bývalý ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl nebo fyzioterapeut Pavel Kolář.

Zdroj