Energetické úspory v nemocnicích ušetří desítky milionů

před 5 měsíce 97
Ta rovnice je jednoduchá: Co ušetříme na provozu budov, můžeme investovat do léčby pacientů. Proto podporuji jakékoli smysluplné investice do snižování energetické náročnosti nemocnic. Příkladem dobré praxe je nedávná výměna technologií a další opatření v Nemocnice Na Homolce, které přinesou energetické úspory až 30 milionů korun.

Přečtěte celý článek