Energošmejdům hrozí insolvence. Společnost Centrální výběrová řízení dluží přes sto milionů

3 měsíce starý 49

V návrhu na vyhlášení insolvence se důvod úpadku společnosti popisuje jako důsledek opatření zavedených v souvislosti koronavirovou epidemií. „Dlužník byl nucen značně omezit svůj provoz a nebylo možné poskytovat služby efektivně a účelně tak, aby mohl dosahovat požadovaných zisků,“ stojí v insolvenčním rejstříku.

Společnosti Centrální výběrová řízení se zaměřovala na podomní zprostředkování nabídek energií, což nebylo možné během tvrdých covidových opatření praktikovat. Právě za nekalé praktiky při obcházení domácností byla společnost v minulosti pokutována částkou 900 tisíc korun od České obchodní inspekce. „Pokuta byla firmě uložena za to, že se dopustila např. nekalé obchodní praktiky tím, že spotřebitele uvedla v omyl tvrzení, že se jedná o státní firmu. Měli jsme celý proces nabídky zdokumentovaný nahrávkou od spotřebitele, který si celou dobu nabídku zástupce společnosti nahrával na diktafon,“ uvádí mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Spotřebitel, který si nahrál schůzku na diktafon, byl v té době redaktorem deníku MF Dnes Artur Janoušek, který o celém případu následně napsal článek. I tato skutečnost je v zápisu v insolvenčním rejstříku uváděna jako jeden z důvodů, proč se společnost dostala do úpadku. „Nad rámec se v té době Dlužník potýkal i s následky nepravdivě vedené negativní mediální kampaně, která sama o sobě měla za následek snížení poptávky po Dlužníkových službách. Jakkoliv Dlužník vždy svou činnost vyvíjel v dobré víře a poskytoval svým zákazníkům co nejlepší a nejvýhodnější služby, měla zmíněná kampaň za následek značný úbytek poptávky po Dlužníkových službách,“ stojí v insolvenčním rejstříku. 

Společnost Centrální výběrová řízení podala na Českou obchodní inspekci žalobu, soud ale prohrála. Žaloba nyní leží u Nejvyššího správního soudu, ten o případu ještě nerozhodl. Mluvčí inspekce Fröhlich zároveň potvrdil, že na Centrální výběrová řízení chodí stížnosti od spotřebitelů i poté, co byla společnosti udělená téměř milionová pokuta.  

Největším věřitelem firmy je Martin Hes, který ještě do listopadu minulého roku seděl v dozorčí radě společnosti, nyní mu Centrální výběrová řízení dluží přes 50 milionů korun, dalších 17 milionů dluží společnosti N&H Marketing Group, jejímž jednatel je také Martin Hes. Stejný člověk je zároveň největší věřitel podnikatele Michala Mičky, který se rovněž aktuálně nachází v insolvenci. 

Pokud by k insolvenci došlo, neměla by znamenat konec společnosti, součástí úpadku je zároveň reorganizační plán. „Restrukturalizace pohledávek věřitelů, kteří jsou dotčeni Reorganizačním plánem, spočívající v částečném prominutí části dluhů Dlužníka včetně jejich příslušenství a v odkladu jejich splatnosti,“ stojí v plánu na reorganizaci. Ten také počítá se „zajištěním externího financování od třetí osoby.“ Kdo to bude zatím není známo. K reorganizaci se přistoupilo, jelikož společnost nedisponuje majetkem, jehož případným prodejem by se dalo uspokojit pohledávky věřitelů. Podle zápisu v insolvenčním rejstříku vedení společnosti počítá s tím, že po reorganizaci bude činnost firmy pokračovat. 

Ve středu byla v Senátu schválena novela legislativa, který se energošmejdy zabývá. Nový zákon zavede zejména registrem zprostředkovatelů nabídek energií a regulaci zprostředkovatelské činnosti nabídek energii ze strany Energetického regulačního úřadu. Došlo ovšem ke změnám oproti verzi novely, která byla schválena v Poslanecké sněmovně. Zákon tak bude ještě posuzovat dolní komora.  

Zdroj