EU hrozí obchodní válka s Británií

3 měsíce starý 82

Severoirský protokol je součástí dohody, kterou Spojené království uzavřelo s Bruselem po odchodu z Evropské unie. Mezi Severním Irskem a zbytkem britského království vytvořil hranici v moři, kvůli které musí zboží proudící z Velké Británie podstoupit byrokratické kontroly.

To se projevuje na zpožděných dodávkách zboží a na zvýšené nervozitě některých severoirských politiků, kteří protokol vnímají jako oddělení Severního Irska od zbytku britského království.

Už v červenci dal Londýn jasně najevo, co od Bruselu očekává. Primárně požaduje zrušit uplatňování pravidel unijní podpory v Severním Irsku, rovněž chce ukončit dohled Evropského soudního dvora nad právem EU v regionu. Obojí je pro Brusel nepřijatelné, rozvodová dohoda je platná součást mezinárodního práva.

Evropská komise má na návrhy reagovat tuto středu. Zasvěcení diplomaté očekávají pouze malé ústupky. Nic, co by výrazněji měnilo původní dohodu. Komise by mohla například dát výjimku z pohraničních kontrol pro produkty „národní identity”, jako jsou tradiční britské párky.

Obchodní válka bude, ale ne hned

To ale Britům nebude stačit. Hrozí tak, že Severoirský protokol prostě jednostranně přeruší – a to by se téměř jistě setkalo s odezvou.

Článek 16 dává EU možnost přijmout odvetná „přiměřená vyrovnávací opatření” v případě, že Britové nedodrží svou stranu podmínek. Už teď se v Bruselu hovoří o možnosti uvalení cel na cenné britské vývozy, jako jsou automobily.

„Došlo by k obchodní válce,” sdělil jeden z unijních diplomatů novinářům ze serveru Politico. „Nebude to ale okamžitě,” dodává.

V takovém případě by totiž Komise musela londýnskou vládu upozornit alespoň měsíc dopředu. To by odstartovalo sáhodlouhá jednání v rámci smíšeného výboru pro vzájemné pobrexitové vztahy a až po využití všech právních nástrojů by došlo k uvalení cel.

Zdroj