Evropská unie chce ve jménu boje proti „nenávisti“ via facti trestat svobodu projevu ve všech státech EU jako eurozločin. Poslan...

před 3 měsíce 80
Evropská unie chce ve jménu boje proti „nenávisti“ via facti trestat svobodu projevu ve všech státech EU jako eurozločin. Poslanci Evropského parlamentu odhlasovali, že „nenávistné projevy“ ve veřejném prostoru musí být klasifikovány jako evropské trestné činy. Nový impulz chce Evropská komise dát také svému návrhu z roku 2021, který hovoří o zařazení nenávistných verbálních projevů (hate speech) a trestných činů z nenávisti (hate crime) do primárního práva EU, mezi tzv. eurozločiny.

Rozhodně nepodporujeme šíření nenávisti, ale boj proti „nenávisti“ je v pojetí EU velice vágní a je podle nás záminkou k trestání za projevy názoru. Totiž sám pojem „nenávist“ je velice vágní. Když upozorním na kriminalitu, kterou páchají imigranti či muslimové, může to u lidí vyvolat nenávist k muslimům a imigrantům? Může. Pravda může vyvolat nenávist. Přesto nesmíme pravdu potlačovat, jen aby to někoho neurazilo. Mnoho lidí může zase nenávidět nějakého politika, protože jim škodí. Podle našeho názoru by měly být trestné výzvy k protiprávnímu násilí či porušování základních práv. A především by to mělo být v pravomoci členských států, nikoli EU!

Přečtěte celý článek